Crossref Member Badge

Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи

23.03.2018

22 березня 2018 р. на базі Навчально-наукового Інституту історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи».

Ініціатором проведення конференції стала кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін. Співорганізаторами конференції виступили: Інститут педагогіки НАПН України, відділ суспільствознавчої освіти, Інститут історичної освіти національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедра методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти, Сумський обласний Інститут післядипломної освіти.

Цей науковий захід є традиційним для НН Інституту історії та філософії та проводиться з метою висвітлення актуальних питань суспільствознавчої та гуманітарної освіти в умовах реформування освітньої системи України.

Участь у конференції взяли науковці, викладачі вишів, учителі шкіл, викладачі системи професійної освіти, аспіранти, магістранти (усього 178 осіб), які обговорили результати наукових і практичних досліджень та обмінялися досвідом.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися проректор із науково педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Шейко В. І., заступник директора з науково-дослідної роботи, кандидат історичних наук, доцент Жмака В. М., завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін д.п.н., професор Михайличенко О. В. Тематика доповідей на пленарному засіданні конференції відзначалася як розмаїттям, так і глибиною та важливістю поставлених наукових проблем.

У рамках роботи конференції працювало 6 секцій, на яких обговорювалися актуальні питання методики навчання суспільних та гуманітарних дисциплін. Цікавими та конструктивними були виступи співробітників відділу суспільствознавчої освіти: Пометун О. І. «Розвиток критичного мислення учнів у процесі опрацювання історичних джерел»; Гупана Н. М. «Реалізація компетентнісного підходу до навчання у підручнику з історії України для 10-го класу»; Ремех Т. О. «Громадянська освіта в української школі: ретроспектива і перспективи»; Власова В. С. «Методика проведення компетентнісно орієнтованого уроку з історії в старшій школі»; Кришмарел В. Ю. «Зміст компетентностей, що формуються в учнів старшої школи в навчанні аспектам філософії»; Мороз І. В. «Особливості роботи з історичними документами на уроках історії України в старшій школі»; Мороза П. В. «Методичні умови організації роботи з історичними джерелами в процесі навчання історії України в старшій школі».

Учасники конференції мали змогу переглянути виставку творчих робіт з декоративно-прикладного мистецтва «Барви Сумщини», організовану студентами НН Інституту культури і мистецтв під керівництвом заслуженого майстра народної творчості України, старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Гулей О.В.

За підсумками роботи конференції видано кафедральний науково-педагогічний журнал «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін».

Робота на конференції була насиченою, плідною, цікавою й конструктивною. Вона сприяла визначенню перспективних напрямів підвищення якості навчання студентів-істориків, учнів закладів загальної середньої освіти і профтехосвіти, встановленню тісних відносин між вишами, загальноосвітніми і професійними закладами України.

Під час підбиття підсумків конференції її учасники затвердили резолюцію про подальшу співпрацю та поглиблений обмін досвідом в галузі методики навчання суспільних та гуманітарних дисциплін.

Нові ідеї, що зародилися в процесі роботи конференції, ще раз підтверджують значний практичний і науковий резонанс конференції та необхідність її проведення й надалі.

За матеріалами сайту Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

 


Повернення до списку