Crossref Member Badge

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

26.12.2018

В Інституту педагогіки НАПН України 26 грудня 2018 року відбулась науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами науково-дослідної роботи Інституту в 2018 році. 

Відкрив науково-практичну конференцію директор Інституту педагогіки НАПН України Олег Михайлович Топузов, який наголосив на важливості наукових результатів, отриманих колективом Інституту педагогіки в 2018 році та провідній ролі Інституту як науково-дослідної установи в освітній системі України.

 На пленарному засіданні конференції виступили:

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України з доповіддю «Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту педагогіки НАПН України в 2018 році». Зокрема, в доповіді директора Інституту педагогіки було визначено перспективні напрями та конкретні механізми і заходи щодо  вдосконалення організації науково-дослідної роботи, підвищення якості та соціальної значущості її результатів у контексті модернізаційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, у своєму виступі «Конкурентоспроможність Інституту педагогіки НАПН України, його імідж у суспільстві та освітньо-науковому просторі» розповіла про можливості колективу Інституту педагогіки в розв’язанні актуальних проблем загальної середньої освіти, розробленні її змісту й методичного забезпечення освітнього процесу та  створенні сучасних навчальних програм і підручників.

Золковер Андрій Олександрович, Голова редакційної ради Видавничого дому “Інтернаука”, посол Crossref в Україні, привітав колектив Інституту педагогіки з одержанням сертифікату від Crossref і  розповів про роль DOI у сучасній науковій комунікації  та озвучив перспективні напрями співпраці Інституту педагогіки з Видавнисчим домом «Інтернаука», який є офіційним партнером Crossref у Європі, має статус Sponsoring Member й уповноважений в представляти видавництва (видання) у Міжнародній асоціації по зв’язкам видавництв (Publishers International Linking Association, Inc-PILA)-оператор Crossref.

Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України презентував теоретичну модель прогнозування розвитку системи загальної середньої освіти за результатами завершеної в 2018 році науково-дослідної роботи «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи» (науковий керівник – Д. О. Пузіков).

Матяш Надія Юріївнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України  у своєму виступі розкрила основні науково-методичні засади компетентнісно орієнтовного навчання біології та хімії учнів основної школи.

У доповіді Мачачи Тетяни Святославівни, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України було висвітлено перспективи розвитку технологічної освіти в контексті розбудови Нової української школи.

 Під час роботи  науково-практичної конференції працювало шістнадцять секцій, на яких обговорювалися найбільш вагомі результати наукових досліджень, отримані науковими співробітниками, докторантами, аспірантами, здобувачами, керівниками і вчителями експериментальних закладів загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України у 2018 році.

Висновки і пропозиції, сформульовані учасниками конференції були озвучені на заключному засіданні та будуть розміщенні на сайті Інституту педагогіки НАПН України.

Із результатами наукових досліджень, виконаних у 2018 році, можна ознайомитися у збірнику «Анотовані результати науково-дослідноїроботи Інституту педагогіки за 2018 рік».

 

Програма науково-практичної конференції

 

Фотогалерея


Повернення до списку