Crossref Member Badge

Засідання вченої ради Іституту педагогіки НАПН України

17.12.2018

17 грудня 2018 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Обрано вченим секретарем доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу економіки та управління загальною середньою освітою – Калініну Людмилу Миколаївну.

Затверджено:

1.Результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників» за 2016-2018 рр. (науковий керівник – В. І. Доротюк);

2. Звіт науково-експертної ради;

3. Звіт спеціалізованих вчених Інституту педагогіки НАПН України;

4. Звіт аспірантури і докторантури за 2018 рік;

5. Звіт Ради молодих учених.

 

Рекомендовано до  випуску та розповсюдження:

1. Рукопис навчального посібника «Обираємо професії «людина-природа», «людина-техніка» (автори: Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В.);   

2. Рукопис навчального посібника «Обираємо професії «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»  (автори: Доротюк В. І., Рогоза В. В., Левченко Ф. Г., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В.); 

3. Рукопис «Концепції економічної освіти в гімназії та ліцеї України» (автори: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, М. Г. Криловець, В. С. Яценко, Н. А. Ковчин, В. О. Надтока, Л. А. Покась, О. В. Часникова, О. С. Нехомяж, Н. Г. Барадія, Н. О. Гончарова), обсяг – 2,0 др. арк.)


Повернення до списку