Crossref Member Badge

Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій

19.11.2018

11-12 жовтня 2018 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій», організована кафедрою професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та відділом історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

У ній взяло участь 256 очних і заочних учасників (науковців, освітян-практиків, громадських діячів-меценатів, яким небайдужі проблеми фахової підготовки молоді) з шести країн світу (Україна, Республіка Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Республіка Білорусь). Мета конференції - обговорити актуальні питання професійної підготовки фахівців в умовах сучасних соціально-економічних та освітніх викликів, концептуальні засади і практичні аспекти доуніверситетської та післядипломної освіти, висвітлити й узагальнити національний і зарубіжний досвід організації професійної підготовки фахівців задля впровадження його позитивних елементів у діяльність закладів вищої освіти.

Від Інституту педагогіки НАПН України взяли участь 5 співробітників відділу історії та філософії освіти – Євтух М.Б. виступив на пленарному засіданні із доповіддю «Професійна підготовка молоді як невід’ємна складова реформування освіти в Україні»; у роботі секцій – Антонець Н.Б. «Нормативно-правове забезпечення процесу диверсифікації в шкільній освіті незалежної України; Дічек Н.П. «Роль психологічної служби освіти в індивідуалізації навчально-виховного процесу в Україні (1991-2010)»; Загородня А.А. «Диференціація змісту навчання в старшій школі України (1991-2010 рр.)»; Шевченко С.М. «Розвиток шкіл з російською мовою навчання в умовах незалежної України як відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти (1991-2010)».

У рамках конференції також відбулася урочиста посвята у почесні професори університету головного наукового співробітника відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України М.Б. Євтуха.


Повернення до списку