Crossref Member Badge

Професійний розвиток вчителя початкових класів в умовах нової української школи

19.11.2018

31 жовтня на базі Ружинської гімназії відбулася науково-практична конференція «Професійний розвиток вчителя початкових класів в умовах нової української школи». На конференцію були запрошені вчителі початкових класів району. В заході взяли участь співробітники відділу початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Онопрієнко О. В. (завідувач відділу початкової освіти педагогіки НАПН України, автор підручника «Математика» для 1-го класу) і Вашуленко О. В. (науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, автор підручника «Буквар»). З привітальним словом до учасників конференції звернувся завідувач районним методичним кабінетом Коляновський О. Б..

У своєму виступі він наголосив, що реалізація Концепції «Нова українська школа» потребує педагога нової формації, який є компетентним, умотивованим, кваліфікованим. Такий педагог має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує дитиноцентричний освітній процес із максимальним наближенням навчання й виховання конкретної дитини до її періодів розвитку. Відділ освіти, районний методичний кабінет в цьому році приділяв значну увагу організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які впроваджують новий Державний стандарт початкової освіти у 2018 – 2019 навчальному році. З цією метою підготовлено тренера Мартинюк С. А., вчителя Зарічанської ЗОШ І-ІІ ст.. Протягом лютого-червня поточного року нею підготовлено на базі Ружинської гімназії 30 вчителів початкових класів, які вже з 1 вересня навчають першокласників за новими методиками. Протягом серпня-листопада підготовлено ще 31 педагог початкових класів, які навчатимуть першокласників в 2019 – 2020 навчальному році. Велика увага приділялась вчителям іноземної мови (німецької), які в 20-22 червня навчалися на базі Житомирського ОІППО. З 1-го по 3 серпня на базі райметодкабінету відділу освіти було підготовлено вчителів англійської мови, які навчатимуть дітей за Новими стандартами початкової школи.

Протягом вересня-жовтня цього року значно зміцнено дидактичну складову навчального процесу 1-х класів. Вперше за багато років кабінети першокласників поповнено навчально-методичним матеріалом з 24 позицій. Сьогодні першокласники забезпечені майже на 100% підручниками. На черзі забезпечення першокласників одномісними партами та стільцями, мультимедійним обладнанням, ксерокопіювальними приладами та іншою оргтехнікою.

Отже, можна сказати, що Нова українська школа стартувала. Але успіх її реалізації буде залежати від вчителя і, зокрема, вчителя початкової ланки. Організатори науково-практичної конференції ставили за мету: поглибити професійні та методичні знання вчителів прочаткових класів.

Перед учасниками конференції виступили Онопрієнко О. В. – автор підручника «Математика». Тема виступу Оксани Володимирівни «Упровадження концептуальних ідей Нової української школи в навчанні математики». В своєму виступі науковеь зазначила особливості структури нового підручника та зупинилась на сучасних методах навчання, які можна застосувати у 1 класі. Автор підручника «Математика» для 1 класу зазначила, що матеріал в підручнику подано в цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей сучасних першокласників. Урок математики в сучасній школі повинен будуватися на засадах компетентнісного підходу. «Структура уроку математики, на якому відбувається формування обчислювальної компетентності, не може відбуватися без урахування змісту навчального матеріалу, дидактичних цілей, а також загальних методів навчання» - зазначила Оксана Володимирівна. Науковець повідомила, що значну допомогу у викладанні математики в 1 класі може надати навчально-методичний комплект «Математика». Матеріал НМК допоможе учням досліджувати, пізнавати й розуміти навколишній світ, сприятиме позитивному ставленню до навчання, розкрити зв'язок математики з іншими освітніми залузями та реальним життям.

Науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Вашуленко О. В. виступила по темі «Реалізація ідей Нової української школи в навчально-методичному комплекті українська мова «Навчання грамоти». Автор «Букваря» зазначила, що вперше підручник розділений на 2 частини. Процес навчання грамоти проходить в 1-му класі у три періоди (етапи): добукварний, букварний і післябукварний. На кожному з них реалізують специфічні завдання, застосовують різні технології, методи та форми організації навчальної діяльності учнів. Науковець конкретно охарактеризувала дані етапи, назвала різні види уроків, які може застосовувати вчитель на тому чи іншому етапі. Оксана Вікторівна наголосила, що першокласникам не задають домашніх завдань, а їхню навчальну діяльність оцінюють вербально. Тому в період навчання грамоти не проводять спеціальних уроків перевірного титу. Виявлення рівня знань, їх перевірку здійснюють у процесі роботи на кожному уроці.

Концептуальною основою сучасного уроку навчання грамоти є компетентнісно орієнтований урок, який спрямований на вдосконалення організації процесу навчання грамоти, підвищення ефективності і якості уроку. Він забезпечує можливість послідовного і системного формування в першокласників комунікативної, соціокультутної компетентностей та найважливішої з них: вміння вчитися.

Оксана Вікторівна також повідомила, що допоможуть учням засвоїти і поглибити знання з української мови робочі зошити «Прописи до Букваря» Вашуленко М. С., Вашуленко О. В. у 2-х частинах.

Після закінчення виступів відбувся обмін думками з питань, які виникли у вчителів, що працюють за стандартами Нової української школи.

Підводячи підсумки науково-практичної конференції, Коляновський О. Б. відмітив, що тісна співпраця науковців та вчителів-практиків дасть можливість творчо і ефективно здійсювати навчально-виховний процес. Завідувач РМК висловив сподівання на подальшу співпрацю науковців НАПН України з вчителями району.


Повернення до списку