Crossref Member Badge

Апробуємо та впроваджуємо результати наукового дослідження «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»

15.11.2018

13.–14.11.2018 року на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся регіональний науково-практичний семінар «Дидактичне моделювання змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи». У роботі семінару взяли участь наукові співробітники Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти м. Львова і Львівської області, учителі іноземних мов – слухачі курсів підвищення кваліфікації.

Із вітальним словом до учасників звернулися Палій Євген Володимирович і Савчук Ірина Григорівна – методисти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.             

Пленарне засідання розпочав Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, який виступив з доповіддю «Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи». Він висвітлив основні аспекти компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі, зупинився на методичних засадах оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми.

Питання щодо використання ігрової діяльності як засобу формування предметних і ключових компетентностей учнів початкової школи на уроках іноземної мови висвітлила у своїй доповіді Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук.

Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання розкрила у своєму виступі Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук.

Низку питань щодо реалізації феномену «діалогу культур» у змісті компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку порушив Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук.

Наукові співробітники Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України також взяли участь у роботі двох круглих столів, де обговорювалися питання лінгводидактичних засад компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку та дидактична і методична сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у сучасній початковій школі.


Повернення до списку