Crossref Member Badge

Презентація «Василь Сухомлинський: до 100 - річчя від дня народження»

25.10.2018

24 жовтня 2018 року у рамках Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» відбулася Презентація бібліографічного покажчика, Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська,Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 c. −(Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12), у зісіданні взяла участь Попович Л.М., науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України.

Презентацію проводили: Сухомлинська О. В., д.пед.н., професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти Державної науково педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського; Березівська Л. Д., д.пед.н., професор, член кореспондент НАПН України, директор Державної науково педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського; Сухомлинська Л. В., науковий співробітник відділу історії освіти Державної науково педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського.

Учасники засідання подякували  Сухомлинській О.В., авторському колективу за проведену кропітку роботу по упорядкуванню праць видатного  українського педагога, ця цінна  книга має бути у  шкільних бібліотеках України та  повинна дійти до кожного  українського вчителя.Повернення до списку