Crossref Member Badge

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами

Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами 05.11.2018

18 жовтня 2018 року відбулося чергове засідання Президії Національної академії педагогічних наук України,  на якому слухалося питання про результати наукового дослідження «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» за 2015–2017 рр. наукового колективу відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України.

Роботу відділу перевіряла призначена Президією НАПН України Комісія у складі: директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Радкевич В. О.,(голова комісії), декана факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Бондаря В. І., почесного академіка НАПН України, професора-консультанта ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Маслова В. І.,   яка  проаналізувала наукову, науково-організаційну, міжнародну діяльність, одержані результати фундаментального дослідження за період 2015–2017 рр., визначила їх результативність та стан упровадження в освітню практику. Комісія констатувала, що науково-дослідна робота упродовж 2015-2017 рр. здійснювалася на високому науковому рівні, одержані результати впроваджено в освітню практику, використовуються в процесі розробки нормативно-правового забезпечення загальної середньої освіти і заслуговують позитивної оцінки, що одержані результати науково-дослідної роботи відділу економіки та управління загальною середньою освітою становлять науково-теоретичне підґрунтя для здійснення ефективного державно-громадського управління новою українською школою та запровадження його дієвих механізмів.

 До засідання Президії підготовлено  «Бібліографічний покажчик наукових праць відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту  педагогіки НАПН України (2012-2017).  За науковою редакцією  Л. М. Калініної.

У бібліографічному покажчику систематизовано наукові праці співробітників відділу, в яких відображено результати фундаментальних досліджень «Теорія і технології побудови організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів» (2012-2014 рр.) та «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (2015-2017 рр.) : монографії, посібники, методичні рекомендації, збірники наукових праць, статті у вітчизняних і зарубіжних фахових наукових і науково-методичних виданнях, публікації в педагогічній періодиці, які можуть бути запроваджені та реалізовані в управлінській та педагогічній діяльності, використані під час обґрунтовування концепцій інноваційного розвитку закладів ЗСО, створення стратагем і проектів, розроблення програм підвищення кваліфікації та індивідуального професійного розвитку керівників у сфері освіти.

Видання надає корисну інформацію для цільової управлінської аудиторії щодо сучасних наукових джерел з проблем реформування й модернізації управління ЗСО, сприяє розвитку БД електронної бібліотеки та науково-інформаційного супроводу розвитку теорії й методики управління освітою.

До бібліографічного покажчика увійшло 264 наукові праці різного формату, які презентують науковий доробок працівників відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України за результатами фундаментальних досліджень.

Довідкове видання Науково-організаційна діяльність відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України (2015-2017) : довідкове видання / за ред. Л.М. Калініної; О.М. Онаць. – К :Педагогічна думка, 2018. – 132 с.

У довіднику охарактеризовано та систематизовано науково-організаційну діяльність наукового колективу відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України за результатами фундаментального дослідження «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами», яке виконувалося упродовж 2015-2017 років. Видання адресоване науково-педагогічним і педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, керівникам органів управління освітою, працівникам органів місцевого самоврядування та ОТГ, керівникам закладів ЗСО, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, партнерам відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України, магістрантам і студентам управлінської спеціалізації та всім, кого цікавить розвиток теорії та методики управління освітою в Україні.       Бібліографічний покажчик та Довідкове видання розміщені в електронній бібліотеці Інституту педагогіки НАПН України.

 На засіданні Президії з доповіддю «Про результати фундаментального дослідження «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (2015 -2017 рр.) виступила завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор  Калініна Людмила  Миколаївна.

До основних результатів фундаментального дослідження, які мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення віднесено:

  • теоретико-методологічні засади державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом як активною системою на засадах людиноцентризму;
  • методологічні підходи до аналізу активних складноорганізованих систем як об’єкта дослідження, феномена управління в контексті сутнісно смислового бінарного взаємозв’язку та взаємодії з механізмами управління, сервісної організації державно-громадського управління загальною середньою освітою як державної послуги (м’який системний підхід, системно-кібернетичний, інформаційний, синергетичний, діяльнісний, аксіологічний наукові підходи);
  • концептуальну модель системи державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом як активною системою та її субмоделі;
  •  інноваційні технології державно-громадського управління громадсько-активними школами та технології базових механізмів управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів;
  • навчальну програму курсу за вибором для розвитку управлінсько-лідерських та підприємницьких здібностей учнів 1–4 класів (гриф МОН України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»).

Експериментальна робота здійснювалася на базі 4 майданчиків Всеукраїнського рівня, 1 – регіонального рівня та 5 – рівня структурного підрозділу Інституту в 13 областях України та м. Києві. Результати експериментальної діяльності покладено в основу інноваційних змін систем державно-громадського управління закладами ЗСО, управлінської діяльності та проекту Базового стандарту професійної діяльності директора школи.

За результатами виконання НДР підготовлено 5 рукописів планової продукції (2 – наукової, 2 – виробничо-практичної, 1 – навчальної, яка має гриф МОН України), оприлюднено 131 одиницю друкованої продукції в електронній бібліотеці НАПН України, яка завантажена 7, 7 тис. разів і цитована цільовою групою користувачів (бібліографічних посилань в системі Googlе Scholar – 3317, індекс Гірша становить 29, «10-індекс» – 80).

Упродовж 2015-2017 рр. колектив відділу брав участь в організації та проведенні 110 науково-практичних заходів, із яких – 37 міжнародного рівня, 75 % оприлюднено на сайті Інституту педагогіки НАПН України. Загальна кількість об’єктів упровадження результатів НДР, в яких використовується продукція відділу – 30.

Науковий колектив відділу Інституту провадить науково-просвітницьку діяльність у засобах масової інформації: здійснено 6 виступів у прямих ефірах на телебаченні, 10 – у радіопрограмах, опубліковано 22 статті про результати НДР в освітянській пресі. Міжнародна наукова співпраця відбувалася в 2 українсько-чеських проектах «Альтернативне навчання для шкіл України» та «Відкрита школа» та започаткованій в 2017 році спільно з партнерами Республіки Білорусь – Міжнародної науково-практичної школи «Якість та економіка освіти».

 На засідання Президії НАПН України були запрошені представники експериментальних закладів та установ освіти з  Обухівського, Кагарлицького, Згурівського, Києво-Святошинського районів, міст: Бровари, Біла Церква, Обухів, Бориспіль Киівської області, керівники закладів освіти Івано- Франківської, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Запорізької областей.

Співдоповідачами виступили: Чижевський Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Білусяк Богдан Васильович, директор Манявського навчально-виховного комплексу (дошкільний заклад – середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – міжшкільний навчально-виробничий комбінат)   Богородчанської   районної ради,   Івано-Франківської області,

Скорик Тетяна Андріївна, директор Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області, віце-президент Асоціації керівників шкіл України.

Фотогалерея


Повернення до списку