Crossref Member Badge

Дидактичні та методичні положення компетентнісно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов упроваджуємо у шкільну практику: апробація проміжних результатів

01.11.2018

30–31 жовтня 2018 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського  відбулася обласна науково-практична конференція «Лінгводидактичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах освіти». У роботі конференції взяли участь наукові співробітники Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої та загальної середньої освіти Чернігівської області, агенти змін Нової української школи, заступники директорів та учителі англійської мови шкіл міста Чернігова, учителі іноземних мов – слухачі курсів підвищення кваліфікації.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся Заліський Анатолій Андрійович, ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Пленарне засідання розпочав Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, який виступив з доповіддю «Методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти». Він презентував основні аспекти компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, окремо зупинився на методичних засадах оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми.

Дидактичну і методичну сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у сучасній початковій школі висвітлила у своїй доповіді Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук.

Низку питань щодо реалізації соціокультурного компоненту у змісті компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку порушила у своєму виступі Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук.

Проблему організації самостійної роботи майбутніх економістів з ділової англійської мови засобами електронного підручника висвітлила Биконя Оксана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Академії Державної пенітенціарної служби міста Чернігова.

Специфіку неперервної педагогічної освіти за кордоном розкрила Сагач Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

Британ Юлія Володимірівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, висвітлили питання щодо лінгводидактичних передумов застосування веб-ресурсів на уроках англійської мови в профільній школі.

Бойко Марина Іванівна, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, акцентувала увагу на дидактичних аспектах організації змісту навчання на курсах підвищення кваліфікації в умовах Нової української школи.

Башева Інна Миколаївна, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, у своєму виступі представила технології розвитку критичного мислення на уроках англійської мови в умовах сучасної української школи.

Низку питань щодо реалізації компетентнісного підходу до навчання іноземної мови в умовах формування Нової української школи порушила Коваль Валентина Михайлівна, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

Крім того, наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук взяли участь у роботі двох круглих столів: «Західноєвропейський досвід у галузі іншомовної освіти та шляхи його реалізації в системі післядипломної педагогічної освіти» та «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі».Повернення до списку