Crossref Member Badge

Обговорення результатів експерименту у м. Славутич

Обговорення результатів експерименту у м. Славутич 14.09.2018

13 вересня 2018 року на базі Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області було проведено круглий стіл для педагогів міста, на якому обговорювалися питання використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання, готовності педагогів до формування творчої компетентності випускників. Активну участь у заході взяла завідувач Славутицького міського методичного центру Бардакова Наталія Олександрівна.

Круглий стіл провела доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України Людмила Володимирівна Шелестова, яка ознайомила педагогів з результатами констатувального експерименту. Науковець озвучила проблеми та тенденції, що були виявлені нею на основі аналізу отриманих емпіричних даних:

· Учителі усвідомлюють важливість розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання та необхідність приділяти цьому спеціальну увагу. Водночас, у педагогічній практиці вони рідко залучають дітей до творчої діяльності і відводять для цього недостатньо часу в освітньому процесі.

· Учителі в цілому розуміють сутність поняття «творчі здібності» та прагнуть розвивати усі їх складники: інтелектуально-евристичні та інтелектуально-логічні здібності, мотиваційно-творчу активність, самоорганізаційні, комунікативні та естетичні здібності. Та особлива увага приділяється розвитку інтелектуально-логічного компоненту творчих здібностей, для чого педагоги використовують спеціальні типи творчих завдань, переважно на етапі практичного застосування знань.

· Серед педагогічних технологій, частіше використовуваних вчителями для розвитку творчих здібностей, − проектна технологія. Рідше використовуються − метод мозкового штурму, комунікативні технології, технологія проблемного навчання, дослідні та ігрові технології. Результати аналізу емпіричних даних також засвідчили недостатнє орієнтування вчителів у можливостях різних педагогічних технологій для розвитку творчих здібностей учнів. Ефективною організаційною формою визнається освітня діяльність у невеликих групах по п’ять−сім осіб.

· Учителі також визнають, що розвиток творчих здібностей учнів залежить від них та рівня їхнього творчого потенціалу, тому більшість із них постійно підвищують власний професійний рівень через самоосвіту або підвищення кваліфікації та впроваджують педагогічні інновації у педагогічну практику. Разом з цим, частина з них вказує на існування певних бар’єрів, що заважають професійному саморозвитку. Серед них називають: низький рівень заробітної платні та недостатньо комфортні соціально-побутові умови.

· Підвищити ефективність розвитку творчих здібностей учнів можливо за допомогою спеціального стимулювання останніх до прояву цих здібностей, створення сприятливого мікроклімату у класі та освітньому закладі, підвищення обізнаності вчителів з можливостями розвитку творчих здібностей учнів.

У ході круглого столу обговорювалася також можливість проведення експериментальної роботи на базі шкіл міста з планової теми дослідження «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання», а саме з питань використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання.

Фотогалерея


Повернення до списку