Crossref Member Badge

Нова українська школа: старт реформи, участь громад

22.08.2018

21 серпня 2018 року відбулась конференція 2018 «Нова українська школа: старт реформи, участь громад». Доповідачем панельної дискусії «НУШ: компетентності для життя в 21 столітті» була Оксана Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. 

Серед ключових питань дискусії постала проблема відповідності сучасним викликам змісту освіти, що відіграє особливу роль у реформі, без якого неможливе компетентнісно орієнтоване навчання. Так, цього року  затверджено новий Державний стандарт початкової освіти. І, відповідно до нього, розроблено типові освітні програми для 1-2 класів Нової української школи, про особливості та відмінності варіантів яких детально доповіла Оксана Онопрієнко. Вона зауважила: «Ми забезпечили реалізацію принципу наступності і логічної послідовності. Початкова школа має особливу місію: допомогти дитині оволодіти базовими знаннями та навичками. Державний стандарт задав високу планку. Однак, досягнення обов'язкових і очікуваних результатів Державного стандарту та Типових освітніх програм залежить не лише від нового освітнього середовища, засобів навчання, що оновлюються, різноманіття форм і змісту освіти. А насамперед завдяки ефективним методикам навчанням, які допоможуть учням легко засвоїти навчальний зміст і досягти очікуваних результатів» (із сайту МОН).

Фотогалерея


Повернення до списку