Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 2 липня 2018 року

04.07.2018

2 липня 2018 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Рішенням вченої ради:

Схвалено:

  • наукові звіти відділів Інституту педагогіки за І–ше півріччя 2018 року;
  • звіти докторантів Інституту педагогіки НАПН України;
  • звіт про стажування д.пед.н. В.Г. Редька.

Відкрито:

  • докторантуру зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки.

Затверджено:

  • атестацію аспірантів Інституту педагогіки НАПН України;
  • тему докторської дисертації О.С. Пасічника «Розвиток змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти України (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)».

Рекомендовано до друку та розповсюдження рукописи:

  • монографії докторської дисертації Т.Л. Опалюк «Формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: теоретико-методологічний аспект»;
  • монографії докторської дисертації А.А. Загородньої «Професійна підготовка фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти Республіки Польщі та України»;
  • навчального посібника «Педагогічна майстерність учителя: розвиток професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії студентів педагогічного університету» (автори – О.М. Топузов, О.В. Малихін, Т.Л. Опалюк).

Вручено премію Інституту педагогіки НАПН України за номінацією «Теорія та методика навчання фізики» – імені Олександра Бугайова Імашеву Гізатуллі, доктору педагогічних наук, професору кафедри фізики і технічних дисциплін факультету фізики, математики та інформаційних технологій Атирауского державного університету ім. Х. Досмухамедова (Республіка Казахстан).

Фотогалерея

 


Повернення до списку