Crossref Member Badge

Літня школа 2018

03.07.2018

25 - 30 червня 2018 р. в Інституті педагогіки НАПН України пройшла літня школа для аспірантів, організована відповідно до плану реалізації проекту Жана Моне.

Це інтенсивний курс, який представляє собою поєднання педагогічної діяльності двох лекторів: доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділом міжнародних зв’язків та наукової співпраці Пироженко Л.В. (курс «Від дослідника-тренера») і кандидата педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Смолінчук Л.С (курс «Формування мета-компетенції у дослідників в галузі освіти»). Заняття проходили в формі тренінгу і мали за мету ознайомлення аспірантів з особливостями тренерської та дослідницької роботи.

В рамках літньої школи проведено цикл навчальних занять з курсу «Освітні реформи в країнах ЄС» (лектор – Джурило А. П., кандидат педагогічнх наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України).

Під час занять аспіранти ознайомилися з теорією освітніх змін та особливостями реформування європейського освітнього простору, розглянули освітні реформи в ЄС в історичній ректроспективі та спробували визначити їх рушійні сили, вчилися критично аналізувати результати освітніх реформ з метою виявлення успішного досвіду для його можливої екстраполяції на вітчизняну освітню площину, яка саме зазнає реформування.

На основі здобутих теоретичних знань з теорії реформування аспіранти презентували власну модель реформування окремого елемента освітньої системи України, враховуючи порівняльний аналіз освітніх реформ у країнах-членах ЄС.

Робота літньої школи була різнобічною, насиченою та цікавою, багатою на враження та емоції.

В рамках літньої школи 27 червня за сприяння КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» було проведено круглий стіл «Проблеми євроінтеграції в педагогічних дослідженнях».

Завершенням програми літньої школи стала екскурсія до Державного дендрологічного парку Національної академії наук України «Олександрія».


Фотогалерея


Повернення до списку