Crossref Member Badge

«Організаційно-педагогічні та економічні засади партнерської взаємодії в умовах реформування освіти в Україні»

«Організаційно-педагогічні та економічні засади партнерської взаємодії в умовах реформування освіти в Україні» 23.05.2018

21 травня 2018 року відбувся науково-практичний семінар «Організаційно-педагогічні та економічні засади партнерської взаємодії в умовах реформування освіти в Україні» з керівниками опорних та інших закладів освіти, представників органів управління освіти та методичних служб Стрийського району Львівської області з проблем академічної, організаційної, кадрової та фінансової автономії в умовах децентралізації та ОТГ, який організовано відділом економіки та управління ЗСО. Семінар проводили і виступили з доповідями: Л. М. Калініна «Реформаційні та законодавчі зміни в управлінні освітою в умоівах децентралізації та ОТГ»; О. М. Онаць «Партнерська діяльність державних і громадських інституцій в управлінні закладом освіти».

Під час проведення семінару та при опитуванні керівників шкіл зясовано, що у керівників опорних закладів освіти є чимало неврегульованих питань щодо розподілу повноважень між учасниками управління освітою в умовах децентралізації, різні стартові умови, система фінансування, некомпетентність представників керівництва ОТГ, небажання поділитися повноваженнями між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Не співпадає територія відповідальності опорних шкіл та територіальних громад. - У Стрийському районі станом на сьогодні визначено три опорні школи, але є тільки одна територіальна громада. Окреслена в Законі України автономія, має бути детальніше виписана у Законі України «Про загальну середню освіту», але у проекті Закону України «Про повну загальну середню освіту» таке поняття відсутнє взагалі. У керівників є небезпідставні побоювання, що автономія більш реальна у ВНЗ, а не в закладах середньої освіти. Є чимало питань щодо активності і зацікавленості та спроможності територіальних громад у їх реальній допомозі школі та участі у співуправлінні.

Зацікавлено відбулася під час семінару панельна дискусія з обговорення особливостей управління закладами освіти в умовах реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа». Обговорення проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», про створення та функціонування опорних закладів освіти.


Повернення до списку