Crossref Member Badge

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі»

08.06.2018

7-8 червня 2018 року відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки провів ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі», яку організовано в рамках НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018 – 2020). Конференція є консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН України та Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь і проектом Erasmus Mundus «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях», який імплементує Інститут педагогіки.

Як оголосила у вступному слові ведуча конференції, завідував відділу д.п.н., професор О. Локшина, Республіку Білорусь на конференції також представили такі інституції, як Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна і Гомельський коледж-філіал ЗО «Білоруський державний університет транспорту». Традиційно у конференції бере участь Автономний університет Сакатекаса (Мексика). Географія учасників з України є широкою – проблеми освіти у компаративній проекції дискутувалися представниками Волинської, Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та м. Києва. Спільнота українських компаративістів, що їх об’єднала конференція, представлена різними типами інституцій – Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Кременчуцьким національним університетом імені М. Остроградського, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Маріупольським державним університетом, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Полтавським національним університетом імені В.Г. Короленка, Хмельницьким національним університетом, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Академією Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Донбаською державною машинобудівною академією, Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським національним університетом технологій та дизайну, Луцьким національним технічним університетом, Національним авіаційним університетом, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національним університетом «Львівська політехніка», Сумським національним аграрним університетом, Тернопільським національним економічним університетом, Херсонською державною морською академією, Хмельницьким університетом управління та права, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Хмельницьким базовим медичним коледжем, Семиполківським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Київська область, с. Семиполки), Сумським навчально-виховним комплексом «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» № 41 «Райдуга», Хмельницькою середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 24, Американською бібліотекою Віктора Китастого Національного університету «Києво-Могилянська академія», Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського.

Конференцію відкрив Віце-президент НАПН України, Директор Інституту педагогіки НАПН України, член-кореспондент НАПН України д.п.н., професор О.М. Топузов, який наголосив на важливості порівняльно-педагогічних досліджень в умовах кардинальних реформ української освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася С.О. Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, яка підняла питання гармонізації освітньої термінології в Україні з термінологією, що використовується у світі та в Європі в умовах глобалізації та європеїзації, як і доступу до джерельних баз. О.Я. Савченко, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки України, вітаючи учасників конференції, підкреслила важливість практичної орієнтованості компаративних досліджень для імплементації реформи «Нова українська школа» та внеску відділу порівняльної педагогіки Інституту у цей процес. П.І. Крайнік, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні відзначив успіхи Інституту педагогіки НАПН України в імплементації проекту Erasmus Mundus «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» та окреслив можливості для науковців, які пропонує Еразмус+. Г.М. Юстинська, начальник управління дистанційних освітніх послуг Національного інституту освіти Республіки Білорусь від імені Інституту подякувала представницьку делегацію Інституту педагогіки НАПН України за участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника», засновником якої є Інститут педагогіки, що цьогоріч відбувалася у м. Мінськ (Республіка Білорусь) та окреслила спільні вектори співпраці.

З проміжним звітом щодо імплементації проекту Erasmus Mundus «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» виступила О.А. Заболотна, координатор проекту.

Здобутки і перспективи осередків порівняльної педагогіки – в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка – представили Л.О. Загоруйко, к.п.н., доцент, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і О.К. Мілютіна, к.п.н., доцент, доцент Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

На пленарному засіданні виступили А.В. Вихрущ, д.п.н., професор, завідувач кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету, О.А Заболотна, д.п.н., професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, О.О. Першукова, д.п.н., професор, професор кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, Н.О.Федчишин, д.п.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, які підняли питання місії порівняльної педагогіки у сучасному світі і методології проведення компаративних досліджень.

Ключовими доповідачами на круглому столі в рамках конференції, який присвячено трансформаціям в освіті в Україні та в Республіці Білорусь, виступили заступник Директора Інституту педагогіки НАПН України з науково-експериментальної роботи, к.п.н., ст.н.с. Т.М. Засєкіна і Г.М. Юстинська, начальник управління дистанційних освітніх послуг Національного інституту освіти Республіки Білорусь.

На секційних засіданнях відбулася широка дискусія з питань, порушених на пленарному засіданні, як і обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів. За результатами обговорення прийнята резолюція. За матеріалами конференції підготовлено збірник тез доповідей, що розміщуватиметься в Електронній бібліотеці НАПН України.


Фотогалерея


Повернення до списку