Crossref Member Badge

Особливості навчання української мови та літератури у 5 класі шкіл з польською мовою викладання

17.05.2018

16 травня 2018 року у місті Львові на базі середньої загальноосвітньої школи з польською мовою навчання №10 ім. Святої Марії Магдалени співробітниками відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Л.М. Шевчук та Т.Н. Кохно проведено засідання круглого столу «Особливості навчання української мови та літератури у 5 класі шкіл з польською мовою викладання». У заході взяли участь директор Вінценц Р.Л., заступники директора зазначеного закладу освіти, вчителі української та польської мов. У процесі проведення круглого столу обговорювалися питання співпраці, зокрема надання співробітниками відділу методичної допомоги вчителям, що навчають української мови, апробації досліджень, що провадяться у відділі.


Крім того, було проведено анкетування учнів 5 класу, що мало виявити специфіку мовного середовища, доступність завдань з української мови та особисті уподобання школярів, їх інтерес до творчих завдань, жанрову та стильову специфіку продукованих ними текстів, інтерес до читання та його систематичність, жанрове різноманіття текстів, яким надають перевагу учні у позаурочний час тощо. Анкетування та інтерв’ювання учителів мало на меті виявлення проблем, що виникають під час опанування української мови учнями 5 класів шкіл з польською мовою навчання.Повернення до списку