Crossref Member Badge

Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології

Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 16.05.2018

16 травня, у контексті тижня науки України, відділ історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології». Як оголосила у вступному слові ведуча конференції, завідувач відділу д.п.н., професор Н.Дічек, у ній взяли участь понад 70 осіб: і науковці академічних інститутів (Інституту психології імені Г.С.Костюка, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих), і викладачі та аспіранти закладів вищої освіти мм. Ніжина, Житомира, Кропивницького, Сум, Чернігова, Мукачева, Рівного, Києва, а також учителі київських шкіл.

Обговорення розпочав директор Інституту педагогіки, член-кореспондент НАПН України, д.п.н., професор О.М.Топузов, котрий  наголосив на зростаючій актуальності феномена диференціації у шкільній освіті і його важливості в умовах реалізації концепції Нової української школи. Ґрунтовна, методологічно орієнтована доповідь академіка О.І.Ляшенка «Диференціація та інтеграція – два вектори сучасного освітнього процесу» викликала в учасників великий інтерес, про що свідчили їх виступи. З приводу актуальної доповіді д.п.н., професора Н.М.Гупана «Теоретичні основи диференціації в українському шкільному підручникотворенні останніх десятиліть» виникла дискусія щодо висвітлення і відображення історії України – у вигляді інтегрованого шкільного курсу історії, чи у вигляді самостійного навчального предмета. Практичним досвідом упровадження диференційованого підходу поділилися к.псих.н. О.Ю.Чекстере, вчителька інформатики Т.В.Ліснівська, супервайзер, корекційний педагог О.І.Снісаренко. Результати теоретико-практичних досліджень, пов’язаних з різними аспектами диференціації та запровадження компетентнісного підходу до шкільної освіти, у своїх доповідях обґрунтували д.п.н. Т.О.Яценко, д.п.н. Т.Г.Назаренко, д.п.н. І.В.Сальник, к.п.н.В.І.Кизенко. Історико-психолого-педагогічну проблему мотивації як складника диференційованого підходу до навчання молодших школярів розкрила к.п.н. Л.О.Кондратенко.

Підводячи підсумок, член-кореспондент НАПН України Ю.І.Мальований зазначив, що відбулося активне, полемічне обговорення різних аспектів теми диференціації у шкільній освіті, яке вмотивовує потребу ще не одного, а можливо –  серії масових заходів у цьому контексті.

Фотогалерея


Повернення до списку