Crossref Member Badge

Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи

Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи 20.04.2018

19-20 квітня у Глухівському НПУ імені Олександра Довженка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи»

            У роботі конференції взяли участь науковці відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

            Мета заходу – осмислення наукової спадщини вченого-методиста Н. Й. Волошиної у контексті новітніх освітніх завдань.

            Для обговорення і дискусій виносилися такі питання:

-       Постать доктора педагогічних наук, професора Ніли Волошиної як науковця й людини в спогадах її учнів та послідовників.

-       Творча спадщина професора Ніли Волошиної в контексті розвитку педагогічної думки ХХ–ХХІ ст.

-       Педагогічна майстерність учителя у вимірах інноваційних підходів.

-       Традиційність та (чи) інноваційність у викладанні мовно-літературних дисциплін.

-       Науково-дослідницька діяльність учителя-словесника в умовах нової української школи.

-       Формування предметних компетентностей у майбутніх словесників в умовах сучасного навчального закладу.

-       Актуальні питання української і зарубіжної літератури: літературознавчий, лінгвістичний, методичні аспекти.

            Теми доповідей наукових співробітників відділу навчання української мови та літератури: «Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти» (Яценко Т. О.); «Застосування міжпредметних зв’язків у процесі навчання української літератури засобами мультимедіа» (Бійчук Г. Л.); «Формування ключових компетентностей у процесі навчання української літератури в старших класах закладів загальної середньої освіти» (Фасоля А. М.).

            Матеріали конференції опубліковано у збірнику наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».


Повернення до списку