Crossref Member Badge

Всеукраїнський науково–методичний форум «Панорама партнерської взаємодії школи та сім’ї»

Всеукраїнський науково–методичний форум «Панорама партнерської взаємодії школи та сім’ї» 18.04.2018

11 квітня 2018 року на базі КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради Запорізької області – партнера і дослідно-ресурсного центру Інституту педагогіки НАПН України відбувся Всеукраїнський науково–методичний форум «Панорама партнерської взаємодії школи та сім’ї».

Організатори форуму: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,  Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, відділ освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області, КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради Запорізької області.

Учасники Форуму: У форумі взяли участь працівники органів управління освітою, науковці, викладачі, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники районних (міських) методичних установ, педагогічні працівники об’єднаних територіальних громад, працівники закладів освіти різних рівнів, учителі і працівники психологічної служби системи освіти, представники громадськості, батьки тощо: з м. Києва-5осіб,Кивської області -1,Донецької – 2, Херсонської – 3, Миколаївської -1, Дніпропетровської – 4, Запорізької – 59 осіб (  Оріхівський район – 3, Камяно- Дніпровський – 4, Михайлівський -20,  Василівський 10, Велико-Білозерський – 4, м. Запоріжжя -8, м. Енергодавр – 10).

Від органів влади та наукових установ у Форумі взяли активну участь співпраці: Калінін Денис Сергійович – голова Василівської районної ради, Кошеленко Валерій Олегович - голова Василівської РДА, Коробов  Юрій Миколайович – голова Дніпрорудненської міської ради, в. о. ректора КЗ»ЗОІППО» ЗОР - Казачук Анатолій Васильович,  начальник відділу освіти Василівської РДА – Задорожна Наталія Вікторівна. Побірченко Нінель Антонівна, доктор психологічних наук, професор,  науковий керівник дослідно-експериментальної роботи у Всеукраїнському експерименті «Економіка і здоровя в шкільній освіті»; Самойленко Галина Едуардівна, координатор проекту, співробіник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Інститут педагогіки  представляла Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України;

Мета форуму:

·      визначення перспективних напрямів наукових досліджень та розробці практичних механізмів взаємодії закладу освіти та сім’ї в умовах реформування освіти України;

·      здійснення обміну досвідом роботи наукових та освітніх установ, закладів освіти та окремих педагогів з родинами;

·      підведення підсумків дослідно - експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Формування партнерських відносин батьків і вчителів як засіб розвитку особистості учня» КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1».

Учасники форуму взяли участь у пленарній сесії «Інноваційний механізм партнерської взаємодії школи та родини», на якому із  аналітичною стендовою доповіддю  «Альтернативні моделі взаємодії сімї та школи» виступила  Ястребова Валентина Яківна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, Кейси родзинок формування освітнього середовища початкової школи, базової та старшої  представили: директор гімназії «Софія» , заслужений учитель України Пилипенко Валентина Дмитрівна та її  заступники: Лисенко Наталя Петрівна, Коваленко Ольга Андріївна та Соколовська Наталія Василівна.

Надзвичайно цікавим, інноваційним за змістом і формами роботи відбувся Педагогічний вернісаж «Формуємо простір локації розвитку тріади «Школа-сімя – дитина»  за чотирма напрямами: «Сучасна оздоровча стратегія в умовах освітнього простору», «Інноваційний інструментарій педагога в підтримці особистісного зростання учня», «Діяльнісно-інноваційний підхід у формуванні STEM – освіти», «Психологічний  комфорт особистості в освітньому середовищі». Учасники Форуму  познайомились з різними формами занять з учнями за участю батьків у КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» (коучинг, лабораторія наукових розваг, лекторій – тренінг, тьюторіал, урок з елементами сторітелінгу та мейкерства, лайфхаки, STEM – лабораторія, інтелектуальна гра, кейси, експрес – тренінг, арт – терапевтичне заняття, засідання сімейного клубу тощо), а також стали учасниками дискусійної сесії «Сім’я та школа в умовах змін».

В інтерактивному форматі висвітлено  результати дослідно-експериментальної роботи гімназії «Софія» за пять років, а також обговорено досвід наукових освітніх установ, закладів освіти за такими напрямами: інноваційні механізми партнерської взаємодії школи та родини; сучасні форми та методи роботи вчителів з батьками; сім’я та школа в умовах змін.

Заслуговує на особливу увагу виставка-презентація досвіду роботи  педагогічного колективу гімназія «Софія», усіх методичних кафедр, кожного вчителя спільно з родинами учнів та громадою.

Оцінюючи роботу Форуму  слід відзначити, що вітчизняними  закладами освіти накопичено певний досвід роботи з родинами учнів, але він у багатьох позиціях суперечить запитам суспільства в умовах реформування освіти на основах європейських демократичних цінностей. Зокрема, не відповідає потребам громади пануюча багато років у закладах освіти інформаційно-просвітницька модель роботи з батьками, яка має авторитарний та часто формальний характер. За наявності позитивних наробок у межах моделі співробітництва закладам освіти не вдалося повністю подолати недоліки інформаційно-просвітницької моделі, а саме: авторитарні позиції закладу освіти у визначенні змісту взаємодії з батьками, захоплення формами роботи всупереч ціннісному підходу, недооцінка можливостей використання потенціалу  сім`ї в освітньому процесі тощо.

Партнерська модель, яка грунтується на взаємній зацікавленості батьків та школи у якісній освіті дітей, визнанні рівних зі школою прав сім`ї у визначенні напрямів розвитку дитини, наданні можливості батькам впливати на якість освіти, покликана подолати протиріччя між потребами суспільства в сучасних демократичних закладах освіти та застарілими формально-адміністративними методами взаємодії з сім`єю. Cаме така модель знаходить підтримку в Законі України «Про освіту», експериментальних дослідженнях, інноваційному досвіді сучасних закладів освіти. 

У перспективі впровадження моделі партнерської взаємодії закладів освіти з сім`єю потребує адаптації до специфіки освітньої діяльності існуючих у практиці соціального партнерства механізмів партнерської взаємодії, а також розробки нових практик партнерства сім`ї та школи.

Виходячи із викладеного вище, учасники форуму рекомендують:

1. Відзначити теоретичну та практичну значущість результатів дослідно -  експериментальної роботи всеукраїнського рівня КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» за темою «Формування партнерських відносин батьків і вчителів як засіб розвитку особистості учня»  та рекомендувати до впровадження.

2. Органам управління освітою  та інститутам післядипломної педагогічної освіти сприяти поширенню досвіду КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» з проблеми формування партнерських відносин сім`ї та школи.

3. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України продовжити дослідно – експериментальну роботу, спрямовану на розробку та впровадження  альтернативних моделей партнерської взаємодії школи та сім’ї на основі сучасних методологічних підходів, визначених Законом України «Про освіту» та Концепцією Нової української школи.

4. Закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечувати підготовку керівників закладів освіти, вчителів, практичних психологів і соціальних педагогів до впровадження моделей партнерської взаємодії школи і сім’ї.

5. Керівникам закладів освіти:

5.1 узяти до уваги накопичений позитивний досвід КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1», запроваджувати моделі та принципи педагогіки партнерства та альтернативних моделей взаємодії школи та сім`ї з урахуванням специфіки соціокультурного середовища та традицій закладу освіти;

5.2. використовувати інтегруючі можливості проектної діяльності  у впровадженні педагогіки партнерства у сфері освітньої діяльності, національно–патріотичного виховання, виховання культури здоров’я учнів тощо;

5.4. залучати батьків до запровадження діяльнісного підходу в STEM-освіті: проведення занять, консультацій з робототехніки та 3D –моделювання;

5.4. спрямувати механізми взаємодії сім`ї та школи на створення психологічного комфорту особистості в освітньому середовищі;

5.5. впроваджувати сучасну оздоровчу стратегію в тріаді «Школа-сім`я-дитина», використовуючи сучасні освітні технології (тренінги, тьюторіали, коучинги тощо).

Фотогалерея


Повернення до списку