Crossref Member Badge

Вітання із захистом дисертації

30.03.2018

30 березня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05, на якому розглядалось питання із захисту дисертаційної роботи Вішнікіної Любові Петрівни на тему «Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Науковий консультант: Топузов Олег Михайлович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент НАПН України, директор Інститут педагогіки НАПН України

Офіційні опоненти:

Зеленська Любов Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Браславська Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України; 

Шищенко Петро Григорович, член-кореспондент НАПН України, доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії України Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка

В Україні захистився всього шостий доктор із зазначеної спеціальності.

Вітаємо!!!

 

Фотогалерея


Повернення до списку