Crossref Member Badge

Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект

Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект 29.03.2018

29 березня 2018 року на базі Пісківської гуманітарної гімназії відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України спільно з відділом освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області провів науково-практичний семінар «Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект».

Тематичні напрями роботи семінару: особливості розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти територіальної громади у нових реаліях; інноваційна культура сучасного педагогічного працівника; технології особистісно орієнтованого навчання як акмеологічна основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії; особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання.

На пленарному засіданні заслухано доповіді про розвиток педагогічного колективу Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади; дидактичні аспекти реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; роль освітнього закладу у житті територіальної громади та його оцінка батьківською громадськістю і громадським об’єднанням; організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога; акмеологічний аспект діяльності вчителя у контексті соціалізаційного потенціалу змісту шкільної освіти; компетентнісно орієнтований урок з погляду формування життєвих компетентностей, розвитку творчої особистості здобувача освіти; педагогічні технології в умовах профільного навчання за соціальним спрямуванням у контексті досліджень відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Після перерви проведено тренінг «Співпраця науковців і педагогічних працівників: профіль дослідника у системі Google Академія».

На секційному засіданні було заслухано та обговорено такі питання: аксіологічна компетентність як основа освітньої діяльності здобувачів освіти; інтеграція інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямів підвищення якості освітнього процесу; створення умов для ефективної мотивації навчальної діяльності учнів; ІКТ у процесі реалізації змісту предметів суспільно-гуманітарного циклу: акмеологічний контекст формування успішної особистості; метод проектів на уроках української та зарубіжної літератури: акмеологічний підхід до розкриття ціннісного потенціалу особистості; розвиток критичного мислення здобувачів освіти засобами змісту предметів природничого циклу.

Докладніше  >>


Повернення до списку