Crossref Member Badge

Компетентнісно орієнтований зміст шкільної математичної та інформатичної освіти: яким йому бути

20.03.2018

 15 березня 2018 року в рамка ІХ Міжнародної  виставки «Сучасні заклади освіти  2018” відбувся круглий стіл «Компетентнісно орієнтований зміст шкільної математичної та інформатичної освіти: яким йому бути».

Круглий стіл був організованний відділом математичної та інформатичної освіти НАПН України. Серед учасників були вчителі математики та інформатики закладів загальної середної освіти, викладачі та методисти закладів вищої педагогічної освіти.

 

Бурда Михайло Іванович (д.пед.н., професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України) висвітлив у доповіді методичні засади відбору компетентнісно орієнтованого змісту математичної освіти.

Васильєва Дарина Володимирівна (к.пед.н., старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України) описала особливості реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей у навчання математики (Ізраїль – Україна).

Лапінський Віталій Васильович (к.фіз.-мат.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України) своєю доповіддю звернув увагу учасників на взаємозв’язок розвитку інформатики та інформаційних технологій і змісту навчання інформатики в системі загальної середньої освіти.

  

Також в процесі круглого столу обговорювались питання: розвантаження програм з математики, рівні вивчення математики у ліцеях, проблема оцінки (кількісної і якісної) математичної компетентності учнів, електронні освітні ресурси навчання інформатики.

 


Повернення до списку