Crossref Member Badge

Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти

21.03.2018

16 березня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулося сьоме засідання Всеукраїнського круглого столу на тему «Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти».

У роботі круглого столу взяли участь наукові співробітники відділу, викладачі університетів, директори, заступники й учителі експериментальних шкіл, методисти установ післядипломної педагогічної освіти, з якими укладено угоди про співробітництво, громадські діячі, молоді науковці.

Мета заходу – ушанування пам’яті українського лінгводидактика, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Біляєва О. М., обговорення актуальних питань реалізації компетентнісного підходу в освіті України.

Відкрив засідання з вітальним словом віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки Топузов Олег Михайлович, наголосивши на важливості проведення заходу й порушених у ньому проблем.

Завідувачка відділу навчання української мови та літератури Голуб Н. Б. у своєму виступі залучила учасників круглого столу обговорити такі аспекти заявленої проблеми: категорійний апарат, типологія компетентностей, результатів компетентнісного навчання й критеріїв оцінювання.

З інформацією про суть і завдання компетентнісного підходу виступила головний науковий співробітник відділу, д. п. н, професор Горошкіна О. М.

У підсумку роботи прийнято рекомендації, що разом із матеріалами, які надали учасники, будуть опубліковані в журналі «Українська мова і література в школі».

 


Повернення до списку