Crossref Member Badge

Набір статей до фахового видання України категорії «Б» "Український педагогічний журнал"

12.01.2021

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал» (УПЖ).

Наукове видання є фаховим категорії «Б» (http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab70d); індексується:

Google Scholar  (h-індекс - 11, i 10 - індекс - 15https://scholar.google.com.ua/citations?user=5FW1OLgAAAAJ&hl=uk

Index Copernicus (ICV 2018: 73.33);

Citefactor  (Index - 253).

Журнал  входить до таких науково-метричних баз, як: ERIH Plus, Research Bible (Японія); зареєстрований у міжнародній у системі CrossRef  (https://doi.org/10.32405/2411-1317).

Статті в Українському педагогічному журналі публікуються за такими напрямами досліджень:

– теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;

– теорія освіти і навчання;

– історія педагогіки;

– порівняльна педагогіка;

– якість освіти;

– управління розвитком освіти;

– методики шкільного навчання тощо.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 4 рази на рік.


Терміни подання матеріалів до друку в 2021 році:

у перший номер – до 30 січня (друк -  у березні, квітні);

у другий номер – до 20 березня (друк -  у червні, липні);

у третій номер – до 20 травня (друк -  у вересні, жовтні);

у четвертий номер – до 20 вересня (друк -  у грудні, січні).


Повернення до списку