Crossref Member Badge

Інститут педагогіки НАПН України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів

05.02.2018

Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України до Дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів. 

Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за: 

-          вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);

-          систематичне та якісне виконання планової НДР та впровадження її результатів, що мають значний соціальний ефект;

-          активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і навчальних розробок, що ініціюються МОН України та НАПН України;

-          ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

-          організацію та проведення наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів та популяризацію результатів діяльності установи в зарубіжних наукових виданнях.

Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та їх популяризацію.

Рішення про нагородження Премією Інституту педагогіки приймає вчена рада Інституту за поданням керівників структурних підрозділів Інституту або членів вченої ради.

У 2018 році вченою радою Інституту педагогіки (протокол №2 від 29.01.2017р.) було прийнято рішення проводити конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів за номінаціями:

-  з методик навчання – імені Семена Гончаренка;

-  з теорії та методики навчання хімії – імені Ніни Буринської;

-  з теорії та методики навчання фізики – імені Олександра Бугайова;

-  з теорії та методики навчання географії – імені Михайла Откаленка.

   Для участі в конкурсі структурним підрозділам інституту педагогіки НАПН України необхідно до 20 березня 2018 р. подати в науково-організаційний відділ інституту:  

-         подання (за формою у додатку 1),

-         витяг із протоколу засідання наукового відділу (із зазначенням результатів голосування);

-         характеристику наукової діяльності претендента на нагородження Премією (до 3 сторінок)

-         список опублікованих наукових праць претендента на нагородження Премією.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО  КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ
 ІМЕНІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ

ФОРМА ПОДАННЯ НА НАГОРОДЖЕННЯ


Повернення до списку