Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 28 грудня 2017 року

29.12.2017

28 грудня 2017 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Рішенням вченої ради:

- Затверджено звіт про підсумки науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2017 рік і завдання на 2018 рік (заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи к.пед.н., доцент М. В. Головко) 

- Затверджено звіти завідувачів наукових відділів:

відділу навчання української мови та літератури д пед. н., проф. Н.Б. Голуб; відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти д. пед. н., проф. Л.П.Величко; завідувача відділу порівняльної педагогіки д. пед. н., проф. О.І. Локшиної 

- Затверджено звіт науково-експертної ради

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні» (керівник Бурда М.І.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу» (керівник Курач Л.І.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі» (керівник Лапінський В.В.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі» (керівник Фасоля А.М.) за 2015-2017рр. 

- Затверджено звіт  науково-методичної ради з прикладних досліджень

Про результати НДР з теми: «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (керівник Васьківська Г.О.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій» (керівник Жук Ю.О.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США» (керівник Локшина О.І.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами» (керівник Калініна Л.М.) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі» (керівник Тарара А.М.) за 2015-2017рр. 

- Затверджено звіти здобувачів Інституту педагогіки НАПН України 

Рекомендовано до випуску та розповсюдження завершені планові рукописи: методичний посібник «Психолого-педагогічні основи навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах» (автор Н. А. Ковчин); «Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи» (автори: В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай) 

- Затверджено звіти спеціалізованих учених рад Інституту педагогіки; звіт аспірантури і докторантури та звіти аспірантів за перше півріччя

- Рекомендовано до друку науково-методичного журналу

«Комп'ютер в школі та сім'ї». – 2017. – № 7-8.

Фотогалерея

 


Повернення до списку