Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 27 листопада 2017 року

28.11.2017

27 листопада 2017 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Рішенням вченої ради:

- Затверджено проект Тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки на 2018 рік

Рекомендовано до випуску та розповсюдження завершені планові рукописи відділів: навчання української мови та літератури, математичної та інформатичної освіти; суспільствознавчої освіти; біологічної, хімічної та фізичної освіти інтеграції змісту загальної середньої освіти; моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти; економіки та управління загальної середньої освіти; навчання географії та економіки

- Затверджено звіт завідувача відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти д.пед.н., проф. В.Р. Ільченко

- Затверджено звіти керівників НДР:

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі» (керівник В.Р. Ільченко ) за 2015-2017рр.

Про результати НДР з теми: ««Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник О.Ф. Надтока) за 2015-2017 рр.

Про результати НДР з теми: «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів» (керівник Н.Б. Голуб) за 2017 рік та заключний звіт з теми за 2015-2017 рр.

Про результати НДР з теми: «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій колі на профільному рівні» (керівник Л.В. Непорожня) за 2015-2017 рр.

Про результати НДР з теми: «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі» (керівник Т.О. Ремех) за 2015-2017 рр.

Рекомендовано до друку наукове періодичне видання «Український педагогічний журнал». – 2017. – №4.;  науково-методичний журнал  «Українська мова і література в школі». – 2017. – №6.

збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – 2017(2). – Вип.23.

Фотогалерея


Повернення до списку