Crossref Member Badge

Засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту педагогіки НАПН України

18.10.2017

18 жовтня 2017 р. відбулося засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту педагогіки НАПН України (Протокол №1 від 18.10.2017р.), в якому взяли участь: Бурда М. І., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Гупан Н. М., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України; Дічек Н. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; Калініна Л. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України; Науменко С. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України.

Члени виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту педагогіки НАПН України ухвалили:

1. Обрати головою виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту педагогіки НАПН України доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України Л. М. Калініну.

2. Обрати заступником голови виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту педагогіки НАПН України дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України М. І. Бурду.

3. Обрати секретарем виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту педагогіки НАПН України кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України С. О. Науменко.

Протокол засідання


Повернення до списку