Crossref Member Badge

Круглий стіл щодо імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» .

05.10.2017

4 жовтня 2017 року у Міністерстві освіти і науки України відбувся круглий стіл щодо імплементації статті 7 Закону України «Про освіту».

Організатори: Міністерство освіти і науки України.

Учасники круглого столу: міністр освіти, Гриневич Л. М., заступник міністра освіти та співробітники МОН України,  представники Інституту педагогіки НАПН, ІМЗО, українського центру оцінювання якості освіти, представники педагогічної громадськості Закарпатської та Чернівецької областей.

У роботі круглого столу взяли активну участь наукові співробітники відділу навчання мов інших національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки − Кудикіна Н. В., головний науковий співробітник, д.пед.наук і Бакуліна Н. В., старший науковий співробітник, к.пед.наук.

Мета заходу – обговорення питань щодо імплементації статті 7 Закону України «Про освіту».

Під час круглого столу учасники представили сучасний стан щодо навчання та вивчення мов національних меншин, зокрема румунської й угорської в Закарпатській і Чернівецькій областях, обмінялися досвідом упровадження білінгвального підходу до навчання мов, взяли участь у дискусійних питаннях щодо складання навчальних планів і створення нових освітніх програм і відповідного науково-методичного забезпечення курсу українська мова як державна та курсів з мов національних меншин на засадах сучасних лінгводидактичних, психолінгвістичних, етнолінгвістиних, етнопедагогічних підходів і методик до навчання мов, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів тощо.

Результати. У результаті круглого столу учасники надали пропозиції та рекомендації щодо шляхів вирішення нагальних проблем і пошуку зважених рішень, які б ураховували як інтереси дітей і не обмежували права на володіння мовами національних меншин, так і для розширення державної мови в усіх освітніх закладах і забезпечення реалізації  статті 7 Закону України «Про освіту».

 


Повернення до списку