Crossref Member Badge

Круглий стіл щодо розроблення типових освітніх програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням і вивченням мов національних меншин України

05.10.2017

3 жовтня 2017 року у Міністерстві освіти і науки України відбувся круглий стіл щодо розроблення типових освітніх програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням і вивченням мов національних меншин України.

Організатори: Міністерство освіти і науки України.

Учасники круглого столу: заступник міністра освіти та співробітники МОН України,  науковці, автори освітніх програм і підручників із мов та літератур національних меншин – представники різних регіонів України.

У роботі круглого столу взяли активну участь наукові співробітники відділу навчання мов інших національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Курач Л. І., завідувач відділу, старший науковий співробітник, к.пед.наук, Бакуліна Н. В., старший науковий співробітник, к.пед.наук, Петрук О. М., старший науковий співробітник, к.пед.наук і Кохно Т. Н., науковий співробітник.

Мета заходу – обговорення питань щодо створення нових освітніх програм відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти з української мови як державної у школах із навчанням мовами національних меншин та з мов національних меншин, які вивчаються як окремий предмет у навчальних закладах із вивченням мов національних меншин України .

Результати. У результаті круглого столу було прийнято рішення щодо створення робочої групи з розроблення єдиної типової програми з української мови як державної для шкіл із навчанням мов національних меншин з урахуванням специфіки та мовної системи кожної з представлених мов відповідно до мовних рівнів та соціокультурних особливостей і робочих груп із розроблення освітніх програм з мов національних меншин, які представлені у школах як окремий предмет. Також відбулась дискусія щодо розподілу кількості годин, дотримання балансу в опануванні рідними, державною й іноземними мовами й оновлення змісту освіти відповідно до нового Закону України «Про освіту» та сучасних науково-методичних підходів до мовної освіти в Європі й Україні.


Повернення до списку