Crossref Member Badge

Проведення Науково-методичних студій.

22.09.2017

На ІХ  Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій, який відбувся в комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», були організовані науково-методичні студії.

Одна  з студій  проводилася з управлінської проблематики «Моделі державно-громадського управління відділу освіти на засадах довіри в соціально-освітньому просторі»  для керівників навчальних закладів та освітніх установ, які науково обґрунтовані  у відділі економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України під керівництвом  керівника цього відділу Л. Калініної та  Н. Лісової. Проводила студію дослідник демократичних форм управління Н. Лісова, Інноваційна ідея: педагогізація багатовекторного явища  «довіра» в управлінському циклі керівництва закладів освіти та освітніх середовищ. 

Н. Лісова представила одержані наукові та практичні результати дослідження державно-громадського управління розвитком ЗСО, зокрема модель Школи культури довіри, яка має вектори  розвитку – дитини, школи, громади, –   спрямованість на вдосконалення культури мислення, формування позитивних емоцій  та прояв позитивних учинків, здійснення творчої діяльності,  вироблення та примноження традицій сімї, школи, громади всіма субєктами соціально-освітнього простору. Автор ознайомила учсників студії із  філософію і  змістом науково-методичного супроводу експериментальної роботи та запропонувала рекомендації з суспільно значущої теми наукової студії, учасниками якої були представники освітянських спільнот із різних куточків України та керівники експериментальних навчальних закладів малих міст Черкаської області (всього 127 осіб).    


Повернення до списку