Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 22 червня 2017 року

Засідання вченої ради 22 червня  2017 року 22.06.2017

22 червня 2017 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Рішенням вченої ради:

1.   Затверджено звіт Інституту педагогіки за І–ше півріччя 2017 р.

2.   Затверджено звіт про експериментальну діяльність в Інституті педагогіки

3. Атестовано аспірантів ІІ – ІV років навчання

4. Схвалено звіти докторантів і аспірантів І року навчання

5. Відраховано аспірантів і докторантів, у яких завершився  термін навчання

6. Схвалено рішення про відкриття в Інституті докторантури зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні

7. Рекомендовано до друку науково-методичні журнали «Українська мова і література в школі». – 2017. – №3 і «Комп'ютер у школі та сім'ї». – 2017. – № 4.

Нагороджено кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Кизенка Василя Івановича медаллю НАПН України «Григорій Сковорода». Повернення до списку