Crossref Member Badge

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті  європейської інтеграції і глобалізації 15.06.2017

15 червня в Інституті педагогіки НАПН України відбулося відкриття І міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації», присвяченої 25-річчю Національної академії педагогічних наук України. Організували захід Національна академія педагогічних наук України, Інститут освітніх наук Румунії, Інститут педагогіки НАПН України, зокрема відділ порівняльної педагогіки, в межах виконання НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США». Під час відкриття конференції було підписано Угоду про співпрацю між Інститутом педагогіки НАПН України й Інститутом освітніх наук Румунії.

Відкриваючи конференцію віце-президент НАПН України, в.о. директора Інституту педагогіки НАПН України Олег Топузов, наголосив на важливості такого спілкування науковців-компаративістів, яке сприятиме розвитку освітнього простору в європейському вимірі, даватиме можливість аналізувати освітні проекти в різних країнах.

Сучасний підхід до розвитку освіти європейських країн дає можливість здобувати новий досвід посттоталітарним країнам східної Європи, які шукають свій шлях реформування всіх ланок освіти. Педагогічна компаративістика надзвичайно сприяє цьому процесу, сказав на відкритті конференції генеральний директор Інституту освітніх наук Румунії, доктор педагогічних наук Чіпріан Фартушнік.

Учених привітав радник-посланник Посольства Румунії в Україні Георге Ангел, підкресливши актуальність наукових контактів між Україною і Румунією. Обговорення порівняльно-педагогічних студій, освітніх трансформацій, інновацій та стратегій розвитку освіти в Україні, Європі і у світі у контексті глобалізаційних процесів надасть нового поштовху для подальшого пошуку шляхів удосконалення української освіти, зауважила у вітальному слові академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Світлана Сисоєва. Про внесок відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в дослідження проблем сучасної педагогічної компаративістики йшлося у вітальному слові завідувача цієї лабораторії Олени Локшиної. Проблеми діалогу культур в сучасному світі торкнувся у виступі директор Навчально-наукового центру новітніх технологій Національного авіаційного університету, голова Київського товариства румунської культури імені П. Могили Василь Казак.

В рамках конференції було проведено круглий стіл за участі відділу мов національних меншин та зарубіжної літератури «Інтернаціоналізація та мультикультуралізм», модератором якого виступила Лариса Курач, завідувач відділу мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

На секційних засіданнях конференції виступили Віолета Караджя  Ph.D., дослідник Інституту освітніх наук (Румунія); Анатолій Вихрущ, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету, доктор педагогічних наук, професор Вищої економічно технічної школи імені Кс. Броніслава Маркевіча в Ярославі (Польща); Оксана Заболотна, завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор; Людмила Пуховська, провідний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Надія Федчишин, завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, доктор педагогічних наук, доцент. 


Фотогалерея


Повернення до списку