Crossref Member Badge

Навчання аспірантів

Навчання аспірантів 02.06.2017

   2. 06. 2017 року в залі засідань Інститут педагогіки НАПН України відбулося навчання аспірантів 1 року навчання з навчальної дисципліни «Методології наукових досліджень» та  науково-практичний семінар «Методи досліджень наукового пізнання в контексті інноваційності та сингулярності» на основі перегляду та контент-аналізу змісту фільму «Інтерстеллар» (2014 р., США, режисер і сценарист Крістофер Нолан) за участю керівників експериментальних майданчиків Всеукраїнського рівня: Володимирецького колегіуму Рівненської області та гімназії № 117 ім. Л.Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва. 

  Під час занять аспіранти  та керівники разом з викладачем, доктором педагогічних наук, професором, Калініною Людмилою Миколаївною розглянули специфіку науково-дослідної діяльності, взаємозв’язок практики з науковим пізнанням і дослідженнями та науковий дискурс методологій сучасних наукових досліджень, підходи та методи дослідження в інформаційному суспільстві та ін. Також майбутні доктори філософії мали змогу відкрити для себе різноманіття  розмаїття методів наукового пізнання дійсності, представлених сценаристами та режисером фільму «Інтерстеллар», які проблеми людства (пилові бурі, захворюваність людей, нестача їжі, проблема злого генія та ін.) в глобалізаційному вимірі спричинюють виникненню нових ідей, концепцій, гіпотез, теорії фізичної сингулярності, теорії синергії, теорії кротової нори та інших задля виживання в майбутньому; проаналізувати та зробити узагальнення характерних ознак, основних переваг і відмінностей індустріального та постіндустріального типів суспільств за риторикою героїв фільму; проаналізувати цінності та морально-етичні принципи учених-дослідників, представлених у фільмі, важливих для соціальних і особистісних смислів життя суспільства і кожної особистості. 


Повернення до списку