Crossref Member Badge

Освітня поїздка в Чеську Республіку у рамках проекту «Відкрита школа»

Освітня поїздка в Чеську Республіку у рамках проекту «Відкрита школа» 12.06.2017

     У  складі  делегації були: Дмитрієва-Заруденко Юлія Володимирівна - головний  спеціаліст відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України; Луценко Інна Василівна – науковий  співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Каменщук Тетяна Дмитрівна - директор Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області; Березовська Алла Віталіївна– головний  спеціаліст відділу загальної середньої та інклюзивної освіти департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва; Охріменко Наталія Миколаївна -  директор спеціалізованої школи № 28 Шевченківського району м. Києва з інклюзивною освітою; Онаць Олена Миколаївна –провідний  науковий  співробітник відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України,  кандидат педагогічних наук, президент АКШУ, яка очолювала делегацію.

    Ця поїздка була дуже важливою для  представників Інституту педагогіки, зокрема відділу економіки та управління ЗСО, оскільки реформування освіти в Україні, Концепція «Нова українська школа». Урядова програма до 2027 року. Нормативно-правові документи передбачають  зміну управлінської парадигми в українській освіті і школі, децентралізацію управління, оволодіння новими функціями і ролями керівників закладів освіти,  запровадження інклюзії в школах України. Нам важливо було вивчити досвід Чехії з питань управління чеською системою освіти, автономію шкіл і повноваження та права чеських директорів шкіл, особливостей навчального процесу та його високої якості, запровадження інклюзії, інтеграції дітей з особливими потребами у звичайні школи, забезпечення навчально-методичного та кадрового забезпечення, особливостей управління інклюзивною школою тощо.  

    Предметом дослідження представника відділу економіки та управління ЗСО під час освітньої поїздки  була діяльність директора чеської школи: його прав і повноваження, рівень автономії, співпраця з органами управління освітою, місцевою владою та громадою, фінансово-економічна діяльність керівника громадсько-активної школи як активної відкритої соціально-педагогічної системи тощо. Ці питання  розглядають у своїх дослідженнях співробітники:Калініна Л, М., Онаць. О. М.,Топузов М. О.

   Під час поїздки відбулися професійні зустрічі, відвідування  шкіл різних типів,  університету імені Масарика у Брно та інших організацій. Учасники делегації мали можливість ознайомитися з системою освіти у Чеській Республіці та підготовкою директорів шкіл, який представив Директор центру освітнього менеджменту педагогічного факультету Карлового університету (Прага) Вацлав Троян та викладач Центру менеджменту, директор  основної школи  «Вратіславова» у Празі Їржі Трунда. Діяльність  найбільшої у Європі педагогічно-психологічної консультації в ЧР  презентувала директорка пані Галіна Ярмолінкова.  Вступ до проблематики інклюзивної освіти та роль асистента педагога розкрив у своєму змістовному і глибокому виступі п. Збинек Нємец, викладач і тренер асистентів педагога. Про спеціальну освіту в ЧР учасники поїздки дізналися під час відвідування Єдлічкова Уставу( комплексу –дитячий садок, школа, середня школа), яку детально  представив Радек Мусілек, вихованець цього закладу, а зараз – викладач і прес-секретар. Діяльність педагогічного факультету університету ім.. Масарика в Брно, зокрема багатогранну і змістовну діяльність кафедри соціальної педагогіки щодо підготовки студентів, різновидів педагогічної практики, зокрема програм  підготовки та практики асистентів педагога, співпраці з родинами і різними службами висвітлила завідувачка кафедри  Ленка  Гулова та викладач Маркета Седлакова. Про науково-методичний супровід та допомогу студентам з особливими потребами розповів директор університетського центру підтримки «Терезія»  Петр Пеняз. Досвід  управлінської діяльності директора школи та колективів, особливості навчально-виховного процесу в інклюзивній школі представили  Їржі Трунда, директор школи у Празі, директор школи Горачкове Наместні  в Брно Івана Мелічаркова, асистет педагога, тренер Ірина Прохазкова.

     Відбулося  відвідування шкіл і дискусії з директорами шкіл та іншими працівниками( закладна (основна) школа «Вратиславова» у Празі; практична школа у  Брно;  початкова та основна школа в Горачкове Наместі в Брно). Порівняння українського і чеського досвіду, визначення проблем.

  Тенденції і принципи чеської системи освіти: 2001 р. –децентралізація, правова суб’єктність шкіл; 2001р. – Національна програма розвитку освіти – Біла книга; 2005 р.  – Закон «Про освіту», яким визначена Рамочна навчальна програма  (держстандарт); 2005р. – Закон «Про педагогічних працівників»; 2017 рік – з 1 вересня починає діяти програма «Карєрна система вчителя». Школа отримає кошти на наставництво

    Директор чеської школи. У Чехії Призначення директора школи відбувається так само, як і в Україні – з числа кращих учителів; попередня професійна  підготовка до призначення за конкурсом  не проводиться. Посада  директора школи у Чехії є досить престижною.  Його зарплата директора  відрізняється від зарплати учителя, є вищою  на 35% -40%. Хоча за рівнем відповідальності, на думку чеських колег, вона мала б бути вищою на 100%.

    Упродовж перших двох років директор зобов’язаний пройти 100-годинне навчання. Курси для навчання може обирати самостійно. Після закінчення навчання і роботи упродовж двох років проводиться з директором разова співбесіда комісією щодо виконання стандарту. Якщо не все складається добре, складається план особистісного розвитку.  І директор може так працювати до 6 років. Важливим для України є те, що у складі комісії НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАСНОВНИКА, бо оцінюються фахівцями професійні якості директора.

   Офіційно професійний стандарт директора школи (Карєрна система директора) в Чехїі ще не прийнятий,  є тільки бачення, підготовку директора;  але окремі моменти вже застосовуються. Наприклад: визначено  ступені для директора. О ступінь  –це нове і означатиме, що має знати майбутній директор школи;  1-ступінь –кар’єрний обов’язок (Ступінь 2 є для всіх директорів обов’язковим; 3-ступінь – це бажаний і найкращий. Кращі директори, які ідеально виконують свої обовязки, передають свій досвід іншим. Це директори-наставники,вчителі директорів, ментори тощо. Для спрощення оцінювання створюється професійне портфоліо, яке може підтверджувати якість роботи і засвідчується Інститутом національної освіти. Чеські фахівці поділяють нашу позицію про необхідність підготовки керівника- професіонала. Таку підготовку він має пройти до призначення на посаду директора. Має бути не посада «Директор школи», а професія  менеджера-лідера.

  У Чеській Республіці справедливо, на підставі численних досліджень, з якими ми погоджуємося, вважають, що ефективними є ті школи, де є ефективний директор, лідер і менеджер. Якість освіти прямо пропорційна якості шкільного керівництва. Тому законодавством Чехії директору школи надано велику автономію з метою гарантування якості освіти та розвитку самоврядних функцій навчальних закладів. Вона є однією з найбільших у країнах Європейського Союзу ( 2-е місце).

    Директор чеської школи:   повністю відповідає за розподіл коштів, має право і застосовує його для покращення матеріально-технічної бази: він може  самостійно здавати шкільні приміщення в оренду і потім використовувати ці кошти для свого закладу (Обладнувати спортивні зали, тенісні корти, дитячі майданчики. Може забезпечувати харчування в шкільній їдальні після закінчення навчання організаціям і фірмам тощо.

  Рівень автономії чеського  директора школи дуже високий. Саме директор несе персональну відповідальність за реалізацію Рамочного Закону (Держстандарту). Директор несе повну відповідальність за складання та виконання «Шкільної програми», яка створюється колективом школи і узгоджується із Шкільною радою, виходячи із Концепції освіти в ЧР, що прописана в «Білій Книзі» і  обов’язково розміщується на вебсторінці школи. Концепція визначає освітні програми на кожний шкільний ступінь та пять ключових компетенцій: навчальну,комунікативну,соціальну, громадянську, професійну. Але у Концепції не визначається, що саме і в якому класі вивчається. З 1 вересня 2017 року у Рамочному законі будуть зміни, які  передбачатимуть чітке  визначення компетентностей (очікуваних результатів за ступенями навчання ).

  Управління інклюзивною школою. У Чехії давно розпочався процес упровадження інклюзивної освіти, ще у 1993 році введені перші асистенти педагога. Питання інклюзії нормативно визначені у Законі «Про освіту»» № 561/2004,  параграф 16; у Законі «Про педагогічних працівників» №563/2004; розпорядженням Кабіненту Міністрів №564/2006 та №448/2011; розпорядженням  №27/2016 визначено в додатку розписано5 рівнів допоміжних заходів, яких потребує дитина в залежності від нозології,  групи чи інших характеристик дитини.

 Особливості управління інклюзивною школою потребують від директора школи додаткових знань, зусиль, умінь у організації навчального процесу, підготовки педагогічног колективу, відбору асистентів педагогів, активної співпраці з психолого-педагогічними консультаціями, реабілітаційними центрами, родинами, громадою тощо.

   Як і в усіх європейських країнах, процес впровадження інклюзивного навчання  розпочався в Чеській Республіці давно і набуто певного позитивного досвіду, який вартий вивчення і врахування: інклюзія повинна мати межі (хворі діти мають навчатися у спеціальних закладах) ;  інклюзія потрібна усім дітям, а  не тільки дітям з особливими потребами (вадами розвитку). ЇЇ потребують талановиті діти, діти з неповних та соціально незахищених сімей, діти переселенців, діти нацменшин та інші.  І, мабуть, найважливіше – школи з інклюзією є успішнішими і показують кращі освітні результати, дотримуючись паринципу: Школа для дитини.


Фотогалерея


Повернення до списку