Crossref Member Badge

Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання

Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання 29.05.2017

25-26 травня 2017 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулася науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання».

Організатори: Факультет філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На пленарному засіданні конференції виступила завідувач відділу навчання української мови і літератури Голуб Н.Б. з доповіддю на тему «Лінгводидактичний потенціал творів Михайла Стельмаха».

До участі в конференції заочно долучилися співробітники відділу: Фасоля А.М., Яценко Т.О., Ярмолюк А.В., Новосьолова В.І., Тименко В.М.

Мета проведення заходу: поглиблене вивчення й популяризація творчого спадку М. Стельмаха в аспекті дослідження його стилістики, художньої майстерності, ідейно-естетичних засад епічної, ліричної та драматичної творчості; визначення внеску дослідника у вітчизняну фольклористику.

Основні питання, що пропонуються до обговорення: 

1.   Рецепція творчої постаті Михайла Стельмаха в історичних та художньо-документальних джерелах.

2.   Інтерпретація творчості Михайла Стельмаха в сучасному літературознавстві.

3.  Художня спадщина Михайла Стельмаха як об’єкт мовознавчих студій.

4.  Методика вивчення творчості  Михайла Стельмаха в середній і вищій школі.

5. Михайло Стельмах – фольклорист.

6. Актуальні проблеми сучасного літературознавства, лінгвістики та методик навчання філологічних дисциплін.


Фотогалерея


Повернення до списку