Crossref Member Badge

Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних (міських) ІППО

Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних (міських) ІППО 29.05.2017

23–25 травня 2017 року в смт. Маньківка Черкаської області відбувся Всеукраїнський навчально-методичний семінар методистів іноземних мов обласних (міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти «Іноземна мова як життєве вміння».

У роботі семінару взяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України Н.П. Басай і О.С. Пасічник; методисти іноземних мов ОІППО, представники вітчизняних і зарубіжних видавництв, автори вітчизняних підручників з іноземних мов. Усього в заході взяли участь 65 осіб.

Пленарне засідання відкрила Чепурна Наталія Миколаївна, ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук,  яка привітала учасників із проведенням важливого заходу та наголосила на важливості впровадження компетентнісного підходу до навчання іноземних мов у процесі становлення Нової української школи та формування в учнів життєвих умінь.

Із вітальним словом і побажанням учасникам семінару плідної та результативної роботи виступив начальник відділу освіти Маньківської районної державної адміністрації Безверхий Юрій Миколайович.

Основними доповідачами на пленарному засіданні семінару були: 

Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, яка у своїй доповіді зупинилася на особливостях змісту та шляхах реформування іншомовної освіти в Україні, наголосивши на важливості компетентнісно орієнтованого змісту навчання іноземних мов на різних ступенях навчання.

Шаленко Олександр Павлович, секретар українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної, зробив презентацію нової навчальної програми з іноземних мов для основної школи (5–9 класи).  

Пахомова Тетяна Геннадіївна, методист іноземних мов, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», кандидат педагогічних наук, зупинилася на результатах розроблення рамки безперервного фахового розвитку вчителів іноземної мови

Другий день роботи семінару почався з інтерактивного практичного заняття «Життєві вміння на уроці іноземної мови в контексті нових програм», під час якого три робочі групи працювали над трьома завданнями:

1. Створити орієнтовну схему календарно-тематичного плану; 

2. Розробити план уроку (визначити алгоритм); 

3. Розробити алгоритм оцінювання навчальних досягнень учнів, а потім презентували свої результати.

Далі робота продовжилась у секціях. Секції з німецької та французької мов працювали в Маньківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради. У них взяли участь представники вітчизняних і зарубіжних видавництв, автори вітчизняних підручників з іноземних мов, які ознайомили присутніх з новітніми ресурсами та методами їх застосування в навчальному процесі.

Басай  Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, у своїй презентації «Сучасні підручники з німецької мови» висвітлила особливості оволодіння ключовими компетентностями за допомогою навчально-методичних комплексів з німецької мови на прикладі нового НМК «Паралелі» для учнів 9-х класів, які вивчають німецьку як другу іноземну мову.

Третій день розпочався з роботи круглого столу «Стратегія нових навчальних програм у змісті підручників» під керівництвом Коваленко Оксани Ярославівни. У ньому з презентаціями виступили автори вітчизняних підручників з англійської мови для учнів  9-х класів Карп’юк Оксана Дмитрівна, Несвіт Алла Миколаївна, Пасічник Олександр Сергійович.

Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, презентував свій новий підручник «Step Up with English. 9», який створено на засадах компетентнісного, комунікативного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів. Автор наголосив, що матеріал підручника формує у школярів здатність використовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях.

Робота Всеукраїнського навчально-методичного семінару завершилася обговоренням стратегій Міністерства освіти і науки України щодо розвитку іншомовної  освіти. Зокрема, увагу присутніх було акцентовано на методичних рекомендаціях щодо навчання іноземних мов у 2017/2018 навчальному році.

Підсумки роботи семінару підвела Коваленко Оксана Ярославівна, яка високо оцінила роботу заходу, подякувала організаторам та його учасникам.

Фотогалерея


Повернення до списку