Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»

18.05.2017

До Дня науки в Інституті педагогіки НАПН України 18 травня 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», у якій взяли участь вчені, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі, видавці навчальної літератури.

Цей науковий захід є традиційним для Інституту педагогіки та проводиться з метою висвітлення й апробації результатів наукових досліджень з теорії та практики підручникотворення в умовах реформування освітньої системи України.

Ключовими напрямами роботи науково-практичної конференції були:

Ø методологічні засади створення сучасної навчальної книги;

Ø актуальні проблеми теорії та практики підручникотворення у системі вищої та загальної середньої освіти: шляхи їх вирішення;

Ø зарубіжний досвід створення шкільного підручника: загальні тенденції та перспективи запровадження в Україні;

Ø експертне оцінювання якості  навчальної книги:  теорія і практика;

Ø психологічні  вимоги до змісту і структури підручника;

Ø дидактико-методичні особливості розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення освіти осіб з особливими потребами;

Ø електронний підручник і електронні освітні ігрові ресурси як складники сучасного навчального середовища: динаміка розвитку, критерії якості, мобільність. 

З вітальними словами до учасників конференції звернулися президент НАПН України Василь Григорович Кремень і віце-президент НАПН України, в. о. директора Інституту педагогіки НАПН України Олег Михайлович Топузов.

На пленарному засіданні конференції виступали високоповажні гості Володимир Володимирович Ткаченко, в.о. директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, який розкрив питання експертного оцінювання сучасних підручників, та Сергій Олександрович Важнік, директор Науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, який розповів про білоруські підручники нового покоління, зокрема  підходи і принципи щодо їх розроблення.

Тетяна Миколаївна Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, доповіла про результати роботи науково-педагогічного колективу Інституту педагогіки НАПН України в сучасному підручникотворенні, зокрема інформувала присутніх про висновки конкурсного відбору МОН України проектів підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Вчені Інституту педагогіки, наукових установ - співорганізаторів конференції та вищих навчальних закладів доповідали з актуальних проблем теорії і практики підручникотворення. Головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Олена Іванівна Пометун підняла питання розвитку критичного мислення учнів засобами підручника. Леся Іванівна Прохоренко, в. о. заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, розкрила у своїй доповіді науково-методичні засади змісту підручників для дітей з особливими освітніми потребами.

Про проблеми теорії та практики реалізації задачного підходу у сучасному підручнику для системи загальної середньої освіти говорив професор кафедри соціальної роботи КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Анатолій Іванович Павленко; про ключові проблеми змістового наповнення й оцінювання підручника з української літератури в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання розповів провідний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України Анатолій Миколайович Фасоля.

Цікаву дискусію щодо якості змісту підручників викликав виступ вчителя української мови та літератури Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Оксани Михайлівни Мельниченко. Доповідач запропонувала присутнім результати опитування учнів, вчителів і батьків щодо вимог до шкільного підручника та на основі їх аналізу озвучила цікаві ідеї від педагогів-практиків.   

Про нові підходи до створення навчальної книги для загальної освітньої школи йшлося у виступі головного редактора Українського освітянського видавничого центру «Оріон» Ірини Володимирівни Красуцької, тема доповіді якої була «Підручники, які вчать думати, діяти і мріяти: складний шлях до взаєморозуміння».

 

За ключовими напрямами роботи були проведені круглі столи:

 

Актуальні питання підручникотворення: історія, теорія, методологія та інновації (модератор – Головко М. В)

Детальніше…

 

Науково-методичне забезпечення шкільної освіти:інноваційні розробки, перспективи та досвід підручникотворення (модератор Засєкіна Т. М.)

Детальніше…

 

Навчально-методичне забезпечення початкової школи (модератор – Онопрієнко О. В.)

Детальніше…


У роботі круглого столу «Навчально-методичне забезпечення початкової школи» (модератор О.В. Онопрієнко) взяли участь науковці відділів початкової освіти, навчання іноземних мов, навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, викладачі та аспіранти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, вчителі початкових класів експериментальних навчальних закладів Інституту. На заході обговорювалися актуальні питання, пов’язані з розробленням і впровадженням навчально-методичних комплектів для початкової школи як дидактико-методичного ресурсу формування у молодших школярів ключових і предметних компетентностей та орієнтиру в організації процесу навчання. У ході дискусії був здійснений рефлексивний аналіз авторських доробків з огляду на їх відповідність концепції компетентнісно орієнтованої освіти, виявлені ознаки навчального видання, що підтверджують їх компетентнісну спрямованість.

 

Корекційно-розвивальна спрямованість змісту підручників для дітей з особливими освітніми потребами (модератор Прохоренко Л. І.)

Детальніше…

 

Електронний підручник і електронні освітні ресурси як складники сучасного навчального середовища: динаміка розвитку та критерії якості (модератор – Пінчук О. П.)

Детальніше…

До Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» видано однойменний збірник наукових праць, який є фаховим виданням і включений до наукометричних та реферативних баз даних: Index Copernicus, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, РІНЦ. 
Повернення до списку