Crossref Member Badge

Регіональний круглий стіл «Концептуальні зміни в управлінні новою українською школою»

Регіональний круглий стіл «Концептуальні зміни в управлінні новою українською школою» 03.05.2017

27 квітня 2017 року на базі Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», експериментального майданчика Всеукраїнського рівня Інститут педагогіки НАПН України ( наук. кер.: О.М.Топузов - проф., д.п.н., член-кореспондент НАПН України; Л.М.Калініна  - проф., д.п.н.;  Г.Д.Матвєєва -ст. н. сп., к.п.н)  відбувся регіональний круглий стіл «Концептуальні зміни в управлінні новою українською школою» для керівників шкіл та спеціалістів органів управління освіти Миколаївської області.

На круглому столі обговорювалися питання школи як  частини глобалізаційного світу, сучасного демократичного суспільства  та цифрової цивілізації, яка зазнає та має адекватно реагувати  на їх виклики та політичні, соціальні, економічні,  інтелектуальні, інформаційні та інші види змін.

Обговоренню зазнали питання, які відбивали що вже змінюється зараз, а що ще має змінитись і на яких методологічних,  філософських  і теоретичних засадах? Якими мають бути результати цих змін для кожної дитини,   для кожної людини і  для суспільства, що розвивається багатовекторно?  Актуалізовані питання випереджального розвитку  нових інформаційних технологій, інформаційне управління школою та ууправління на засадах сингулярності та умови, в яких звичні моделі та подання втрачають свою придатність…

Досвід роботи з питання автономії управлінської діяльності авторської школою презентувала директор МСШ «Академія дитячої творчості» Матвєєва Г.Д., к.п.н., ст.. н.с. відділу, обговоренню підлягали питання законодавчого закріплення  шкіл як соціоекономічних систем, які надають освітні послуги та додаткові освітні послуги, потрібні для дітей/учнів із особливими потребами, управління інклюзивною освітою.

Проблеми  організаційного розвитку  Нової української школи  окреслила та презентувала організаційні стратегії розвитку шкіл Я.Є. Стємковська, к.п.н, ст..н.с. відділу.

На сайті МАДТ відображена інформація про захід.

Фотогалерея


Повернення до списку