Crossref Member Badge

Засідання Всеукраїнського круглого столу

25.04.2017

11 квітня 2017 року  на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова відбулось засідання   Всеукраїнського круглого столу «ТРАНСФОРМАЦІЯ підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа» науковим колективом відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України.

Як співорганізатори (науковий колектив відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України та Асоціації керівників шкіл України) брали участь у підготовці програми, роботі редакційної колегії, зокрема рецензування статей до збірника наукових праць «Керівник нової української школи:світоглядно-професійні орієнтири» / В.П.Андрущенко, В.П.Бех, О.В.Алейнікова, Л.М.Калініна, О.М.Онаць та ін. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова,2017. – 175 с.; та підготовці резолюції.


Виступали з науковими доповідями на пленарному засіданні:

Підготовка керівників навчальних закладів до управління на засадах концепції «Нова українська школа»

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, науковий консультант АКШУ, голова науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти НМР МОН України.

Базовий стандарт професійної діяльності керівника нової української школи

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, Президент Асоціації керівників шкіл України (АКШУ), Заслужений учитель України.

Калініною Л.М. та Онаць О.М. підготовлено базовий стандарт професійної діяльності директора школи як субстрат підготовки керівників освіти у магістратурах, післядипломній освіті та альтернативних освітніх інституціях задля реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», який оприлюднено у доповідях та надруковано в збірнику наукових праць.

Працівники відділу оприлюднили власне бачення розвитку нової Української школи на круглому столі та в опублікованих статтях:

Попович  Л. М., наук. с. відділу «Громадсько-активна школа як базова модель Нової Української школи»;

Матвєєва Г.Д., к.п.н., ст.н.с. відділу: «Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості» у дискурсі Нової української школи»;

Стемковська Я.Є, к.п.н., н.с.: «Формування системи підвищення кваліфікації керівників опорних шкіл  і їх філій – стратегічне завдання системи післядипломної педагогічної освіти».

Повернення до списку