Crossref Member Badge

Результати науково-дослідної діяльності відділу навчання іноземних мов – у практику ЗНЗ

Результати науково-дослідної діяльності відділу навчання іноземних мов – у практику ЗНЗ 18.04.2017

12 квітня 2017 року на базі Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 м. Житомира, експери- ментального навчального закладу Інституту педагогіки НАПН України та відділу навчання іноземних мов, відбувся науково-практичний семінар «Використання моделей змішаного навчання у процесі вивчення елективних курсів з іноземних мов. Реалізація моделі «перевернутого» класу», організований Житомирської міською гуманітарною гімназією №23 спільно з відділом навчання іноземних мов.

У роботі семінару взяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов В.Г. Редько, Н.П. Басай; дирекція і педагогічний  колектив Житомирської міської гуманітарної гімназії №23; начальник управління освіти Житомирської міської ради; методист з іноземних мов науково-методичного центру управління освіти Житомирської міської ради; директори і заступники директорів шкіл м. Житомира; голови методичних об’єднань учителів іноземних мов, учителі іноземних мов м. Житомира і Житомирської області; працівники Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти; викладачі Житомирського державного університету ім. Івана Франка.  Усього в заході взяли участь близько 90 осіб.

Пленарне засідання відкрила директор Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 Купрійчук Ніна Володимирівна, яка привітала учасників із проведенням заходу, презентувала навчальний заклад і познайомила зі стратегічними напрямами його роботи.

Завідувач науково-методичного центру міського управління освіти Житомирської міської ради Мяновська Тетяна Миколаївна привітала учасників із проведенням важливого заходу, позитивно оцінила діяльність Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 і побажала присутнім плідної роботи та результативності.

Основними доповідачами на пленарному засіданні семінару були: 

Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов  Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, який у своїй доповіді «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів старшої школи» окреслив важливість організації навчального процесу на компетентнісних засадах, що забезпечує усвідомлене формування в учнів умінь і навичок усного і писемного спілкування. Доповідач надав рекомендації щодо застосування компетентнісно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов у старшій школі, поділився досвідом співпраці з експериментальними навчальними закладами відділу в різних регіонах України.

Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України у своїй доповіді «Формування соціокультурної компетентності учнів старшої школи засобами елективного курсу «Німецькомовні країни»» окреслила особливості культурологічного підходу до навчання іноземних мов у старшій школі, схарактеризувала комунікативні здібності, які має сформувати в учнів культурологічно спрямоване навчання іноземних мов. Було зазначено, що культурологічна спрямованість змісту іншомовної освіти у старшій школі насамперед проявляється в організації спілкування у формі діалогу культур. У зв’язку з цим зміст навчального посібника елективного курсу «Німецькомовні країни» зорієнтований на порівняння аспектів життя в німецькомовних країнах з тими, що характерні для України.

З доповіддю «Доцільність застосування технологій змішаного навчання у процесі вивчення іноземних мов у старшій школі» виступила Калініна Лариса Вадимівна, професор кафедри міжкультурної комунікації навчально-наукового Інституту іноземної філології Житомирського державного університету ім. Івана Франка, кандидат педагогічних наук, яка розповіла про мету і завдання проекту, його успіхи та подальші перспективи.  

З повідомленням «Використання моделей змішаного навчання як мотиваційного чинника саморозвитку та самоосвіти учнів профільної школи» виступила Мельник Світлана Олександрівна, заступник директора з НВР Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира.

У контексті теми семінару виступила Гуменюк Ірина Болеславівна, методист Житомирського ОІППО.

Учасники семінару відвідали галерею творчих уроків зі спецкурсів ділового мовлення, англійської літератури, країнознавства і взяли участь в обговоренні уроків.

Відбулося також обговорення плану подальшої співпраці відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України з адміністрацією та вчителями-експериментаторами Житомирської міської гуманітарної гімназії    № 23 м. Житомира. Зокрема, йшлося про продовження навчальним закладом експерименту Всеукраїнського рівня та про участь педагогів у заходах, запланованих відділом на 2017 рік.

Усі виступи наукових співробітників на пленарному засіданні та круглому столі є формами подальшого впровадження результатів завершеної у 2016 році науково-дослідної роботи відділу з теми «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі».

Семінар пройшов на належному рівні. Спостерігалася висока активність його учасників.  


Повернення до списку