Crossref Member Badge

Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи

07.04.2017

Організатори і учасники: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України (відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (факультет соціальної та психологічної освіти, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, факультет початкової освіти, Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (педагогічний інститут), Київський університет імені Бориса Грінченка (педагогічний інститут), Університет Саскатчевана (Канада), Державна вища професійна школа м. Хелм (Польща), Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь).

 

Напрями роботи конференції: історичні аспекти модернізації освітнього середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; методологія модернізації освітнього середовища; особливості сучасного виховного середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; сучасні підходи до удосконалення навчального процесу у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; основні тенденції формування змісту освіти в умовах модернізації освітнього середовища; дидактичне та методичне забезпечення модернізації освітнього середовища; сучасні педагогічні технології у процесі модернізації освітнього середовища; проблеми управління навчальними закладами у період їх модернізації; діяльність соціально-психологічної служби у ЗНЗ та ВНЗ: історія та перспективи; філософія освіти на зламі її модернізації; неформальна освіта як важливий складник безперервної освіти; психодидактичні дослідження як необхідність реалізації продуктивної освіти.

Детальніше


Повернення до списку