Crossref Member Badge

Актуальні виклики у сфері інклюзивної освіти в Україні та Чехії

Актуальні виклики у сфері інклюзивної освіти в Україні та Чехії 29.03.2017

27 березня 2017 року в актовій залі Інституту педагогіки НАПН України відбулося засідання міжнародного українсько-чеського круглого столу «Актуальні виклики у сфері інклюзивної освіти в Україні та Чехії» та презентація книги чеських авторів «Управління школою в суспільстві знань».

Актуальні ситуації в інклюзії, закордонні інспірації представили наші чеські партнери: Ленка Гулова, керівник кафедри соціальної педагогіки, головний координатор Кабінету мультикультурного виховання, керівник післядипломної освіти педагогічного факультету Університету ім. Т. Г. Масарика, м. Брно; Маркета Седлакова, викладач кафедри «Соціальна педагогіка» Університету ім.Т. Г. Масарика та Радім Шіп, викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету університету ім. Т. Г. Масарика. У своїх виступах чеські колеги акцентували увагу на необхідності створення освітнього середовища, навчати не тільки учнів, але й директорів шкіл,  учителів, батьків;  підкреслили важливість міжнародної співпраці та обміну кращим досвідом; розповіли про чеський досвід упровадження інклюзії та активне обговорення системи цінностей у чеському суспільстві; з досвіду своєї країни наголосили на тому, що позитивний результат можливий лише при змінах і знизу, і зверху. Цікавим  і результативним  є досвід Університету ім. Т. Масарика у впровадженні активного репетиторства. Суть його в тому, що репетиторами є студенти підчас проходження педагогічної практики і це є обовязковим. Деякі студенти займаються активним репетиторством упродовж усього навчання. Директор школи у Чехії має дуже великі повноваження для вирішення всіх питань В унверситеті навчають на курсах асистентів учителя (курс 120 годин0, може бути і програма бакалаврів. Готують також вихователів ГПД.

З презентацією книги «Управління школою в суспільстві знань» виступили її автори: Вацлав Троян, директор Центру шкільного менеджменту  педагогічного факультету Карлового Університету, доктор педагогічних наук та Їржі Трунда, директор школи в Празі Та викладач менеджменту в Карловому Університеті. Книга задумана авторами як додатковий посібник до основної літератури з менеджменту. ЇЇ переклад було здійснено в рамках проекту «Передача досвіду в сферах освітнього менеджменту та міжнародної співпраці для  ДВНЗ» Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Автори привернули увагу учасників круглого столу до нової ролі школи в сучасному суспільстві, що реформа – це збільшення автономії в школі;   обгрунтували необхідність освітнього менеджменту і його визначальну роль в управлінні змінами в освіті;що школа має виконувати завдання і сім’ї, і суспільств. Саме від професійної компетентності директора школи залежить якість навчання кожного учня. Колеги підкреслили, що освітній менеджмент – це елемент педагогіки, а щось зверху  чи знизу і якісні зміни в управлінській діяльності директора позначаються на учнях. Тому велику увагу необхідно приділяти підготовці керівника-професіонала. Чеські колеги звернули увагу на те, що зробити якісну освіту для директорів економічно легше і дешевше, бо їх набагато менше, ніж учителів,а залежить від них дуже багато. Важливою є позиція директора як лідера, менеджера та керівника навчально-виховного процесу. Варто  також  врахувати чеський досвід  у підготовці до освітнього менеджменту різних цільових груп: студентів різних спеціальностей, керівників шкіл(директорів, заступників, учителів, засновників, інспекторів тощо). Книга є в електронному варіанті на сайті АМО, громадської чеської організації, яка реалізовує в Україні  проекти  - Асоціація з міжнародних питань (АМО) за підтримки Чеської агенції розвитку.

Учасниками засідання були керівники та заступники керівників шкіл м.Києва, вчителі, наукові співробітники та викладачі Університету менеджменту НАПН України, Київського університету імені Бориса Грінченка.  Проводила засідання провідний науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО, кандидат педагогічних наук, Президент АКШУ Олена Онаць, брали активну участь такі наукові співробітники Інституту педагогіки НАПН України: Катерина Гораш, Василь Кизенко, Лідія Попович, Лариса Шевчук

Фотогалерея


Повернення до списку