Crossref Member Badge

Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: лінгводидактичний аспект

Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: лінгводидактичний аспект 29.03.2017

28 березня 2017 року на базі Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів        № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови відбувся науково-методичний семінар «Компетентнісно орієнтований зміст навчання іноземних мов у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах» для вчителів іноземних мов, методистів, заступників директорів шкіл, Дніпровського району за участі наукових співробітників Інституту педагогіки НАПН України: Редька В. Г., завідувача відділу навчання іноземних мов, кандидата педагогічних наук, доцента  та Басай Н. П., наукового  співробітника відділу. У роботі науково-методичного семінару активну участь взяли керівники і вчителі СШ № 125: Посадська. Т. Л., директор; Калько В. О., заступник директора з НВР; Примак Є. Г., учитель англійської мови, учитель вищої категорії, учитель-методист; Сидоренко Н. А., заступник директора науково-методичного центру управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. На семінарі було присутніх близько 60 осіб.

Директор СШ № 125 Тетяна Леонтівна Посадська привітала учасників семінару і познайомила зі стратегічними напрямами роботи навчального закладу. 

Заступник директора з НВР Вікторія Олексіївна Калько проінформувала присутніх про роботу кафедри іноземних мов у контексті компетентнісного підходу до навчання іноземних мов.

Учителька англійської мови Євдокія Григорівна Примак поділилася з колегами власним досвідом роботи в навчальних і соціальних проектах як вітчизняного, так і міжнародного рівнів.

 У своєму виступі «Компетентнісно орієнтовний зміст навчання іноземних мов у сучасних ЗНЗ: стан, виклики, перспективи» Валерій Григорович Редько наголосив на важливості організації навчального процесу на компетентнісних засадах, що забезпечує усвідомлене формування в учнів умінь і навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) спілкування. Доповідач надав рекомендації щодо застосування компетентнісно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов, зокрема в початковій школі, поділився досвідом співпраці з експериментальними навчальними закладами відділу в різних регіонах України, до яких в цьому році приєдналась СШ № 125.

У доповіді «Особливості упровадження компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у змісті НМК з німецької мови» Надія Пилипівна Басай презентувала серію НМК «Паралелі» для навчання учнів 5–9-х класів німецької мови як другої іноземної. Серія створена на засадах компетентнісного, комунікативного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів, що комплексно забезпечує навчання, виховання та розвиток школярів. Навчальні матеріали НМК формують в учнів здатність використовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаціях. Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні порушених питань.

Фотогалерея


Повернення до списку