Crossref Member Badge

Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу

Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу 24.03.2017

23 березня 2017 року відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України на базі Пісківської гуманітарної гімназії (Пісківська об’єднана територіальна громада, Бородянський район Київської області) провів науково-практичний семінар з теми «Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу».

Цим комплексним заходом (пленарне та секційні засідання, акмеологічні тренінги програмово-цільової спрямованості) було охоплено низку напрямів розгортання спільної науково-практичної діяльності. Розглядаючи дидактичні аспекти акмеологічних технологій навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу гімназії, технології особистісно орієнтованого навчання як акмеологічну основу суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а також педагогічні ситуації як дидактичні складники акмеологічних технологій реалізації змісту шкільної освіти, учасники семінару особливу увагу звернули на: дидактичні аспекти впровадження акмеологічних технологій в освітнє середовище; педагогічну майстерність учителя як умову розвитку акмеологічного середовища гімназії у сільській місцевості; акмеологічні технології як важіль формування умінь діалогічного спілкування старшокласників, розвиток суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів старшої школи в умовах акмеологічного експерименту.

Особливу зацікавленість учасники науково-практичного семінару виявили до проблем, порушених науковцями відділу дидактики Інституту педагоги, адже у їхніх доповідях йшлося про застосування акмеологічних технологій у процесі формування ціннісних орієнтацій суб’єктів навчально-виховного процесу та міжпредметну інтеграцію як одну з важливих умов реалізації акмеологічних технологій у старшій школі.

Соціальний ефект науково-практичного семінару «Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу», проведеного у рамках науково-дослідної роботи відділу дидактики Інституту педагогіки з теми «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» і Комплексно-цільової програми розвитку Пісківської гуманітарної гімназії на 2015–2020 роки, якою передбачено розв’язання науково-методичної проблеми – «Реалізація акмеологічного потенціалу вчителя гімназії в умовах профільного навчання», полягає у тому, що: Пісківську гуманітарну гімназію визнано осередком науково-освітньої діяльності об’єднаної територіальної громади; науковий супровід поширюватиметься на навчально-виховний процес усіх ЗНЗ Пісківської об’єднаної територіальної громади, а подальші наукові дослідження та освітні експерименти науковців відділу дидактики Інституту педагогіки носитимуть цілісний і системний характер повноцінного локального рівня, розвиватиметься меценатство.Повернення до списку