Crossref Member Badge

Звіт по курсу занять для аспірантів «Альтернативна освіта в країнах Європейського Союзу»

24.02.2017 Завершено курс навчальних занять з курсу «Альтернативна освіта в країнах Європейського Союзу». Під час занять аспіранти разом з викладачем, доктором педагогічних наук, професором, Заболотною Оксаною Адольфівною розглянули поняття освітньої альтернативи, сутність альтернативної освіти та альтернативної школи, окреслили теоретичні засади альтернативної освіти. Також майбутні доктори філософії мали змогу відкрити для себе різноманіття альтернативних шкіл Європейського союзу, зокрема таких, що ґрунтуються на концептуальних засадах антипедагогіки, критичної педагогіки, емансипаційної, холістичної, трансгресивної педагогіки тощо. Отримали живе уявлення про вальдорфську  освіту, школи А. Нілла та Марії Монтесорі. В кінці курсу було виготовлено групові проекти, об’єднані однією тематикою «Моя альтернативна школа».

Надзвичайно корисний, практико-орієнтований навчальний курс, що залишив по собі приємні спогади і багато мотиваційних запитань.

Фото


Повернення до списку