Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 8 грудня 2016 року

Засідання вченої ради 8 грудня 2016 року 09.12.2016


8 грудня 2016 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.
Рішенням вченої ради: 

  • Затверджено проект Тематичного плану НДР Інституту педагогіки на 2017 рік.
  • Схвалено результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (прикладна, керівник Редько В.Г., термін виконання 2014–2016 р.р.) Презентація
  • Схвалено результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (фундаментальна, керівник Цимбалару А.Д., термін виконання 2014–2016 р.р.) Презентація
  • Обговорено і схвалено звіти випускників докторантури.
  • Рекомендовано до друку: 

завершений плановий рукопис відділу початкової освіти - посібник «Організаційні форми навчання у початковій школі» (автори: Савченко О. Я., Бібік Н. М., Цимбалару А. Д., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Листопад Н. П., Вашуленко О. В., Андрусенко І. В.); завершені планові рукописи відділу навчання іноземних мов - посібники: «Культура та мистецтво Великої Британії» (Culture and art of Great Britain) (автор – Полонська Т.К.), «Англійська мова для ділового спілкування» (English for business communication) (автор – Пасічник О.С.), «Німецькомовні країни» (Deutschsprachige lӓnder) (автор – Басай Н.П.), «Моя Франція» (Ma France) (автор – Долинський Є.В.), «Завітайте до України» (Welcome to Ukraine) (автор – Алєксєєнко І.В.), «Країнознавство: Іспанія і Латинська Америка» (Bienvenidos a España y América Latina) (автори: Редько В.Г., Басай О.В.); завершену монографію докторантки Янченко Т. В.  «Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика»;  науково-методичний журнал «Український педагогічний журнал». – 2016. – №4.

Фотогалерея


Повернення до списку