Crossref Member Badge

Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» та його впровадження в освітню практику

Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» та його впровадження в освітню практику 28.11.2016

28 листопада 2016 року на засіданні науково-методичної ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про результати завершеного наукового дослідження відділу початкової освіти з теми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» та його впровадження в освітню практику». У засіданні взяли участь члени науково-методичної ради, наукові співробітники відділу початкової освіти, зокрема Савченко О. Я., Бібік Н. М., Цимбалару А. Д., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В.

Результати роботи фундаментального наукового дослідження презентувала завідувач відділу початкової освіти, доктор педагогічних наук Цимбалару Анжеліка Дмитрівна. У своєму виступі вона зазначила, що розроблення колективної теми здійснювалось шляхом виконання співробітниками відділу індивідуальних підтем, які є її складниками. Анжеліка Дмитрівна акцентувала увагу присутніх на тому, що науково-дослідна робота за темою була логічним продовженням досліджень, що забезпечували науковий супровід переходу початкової школи на новий зміст і структуру навчання на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів, а передбачені технічним завданням результати дослідження представлено в рукописах колективної монографії «Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (12,0) і колективного посібника «Організаційні форми навчання у початковій школі» (18,0). Основними результатами наукового дослідження є дидактичні моделі варіативних організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання; методики реалізації варіативних організаційних форм навчання предметів інваріантної складової навчального плану початкової школи на засадах компетентнісного підходу; визначені педагогічні умови, за яких певна форма дозволить досягти вищих результатів навчання; визначені дидактичні можливості існуючих і модернізованих організаційних форм щодо формування в учнів ключових і предметних компетентностей.

Схвально оцінили результати наукового дослідження відділу у своїх виступах експерти – кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України Засєкіна Тетяна Миколаївна (голова комісії); доктор педагогічних наук, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України Васьківська Галина Олексіївна і кандидат педагогічних наук головний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України Мелешко Віра Василівна. Голова експертної комісії – Засєкіна Тетяна Миколаївна наголосила на науковій новизні та практичній значущості результатів дослідження. Члени комісії також відзначили, що істотну увагу у відділі початкової освіти приділяють відбору форм і методів упровадження результатів наукових досліджень в освітню практику відповідно до певного етапу та ефективність упровадження результатів НДР шляхом підготовки і видання навчально-методичної літератури.

У прийнятому одноголосно рішенні науково-методичної ради Інституту педагогіки НАПН України результати наукового дослідження відділу початкової освіти з теми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» та його впровадження в освітню практику» (2014-2016рр.) схвалено.

Фото


Повернення до списку