Crossref Member Badge

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених 23.11.2016

11 листопада відбулися перші організаційні збори Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України. Делеговані представники від установ НАПН України (25 осіб) на підставі Положення про Раду молодих вчених НАПН України, затвердженого постановою Президії НАПН України від 23 червня 2016 року, ухвалили рішення про утворення Ради молодих вчених НАПН України.

На зборах було обрано голову Ради молодих вчених НАПН України – молодшого наукового співробітника відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидата педагогічних наук Людмилу Дяченко. Заступниками голови Ради молодих вчених НАПН України з напряму загальної середньої освіти вибрали старшого наукового співробітника відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук Дарину Васильєву.

17 листопада керівний склад Ради молодих вчених НАПН України представили на Президії Академії. Попередньо відбулася зустріч з президентом НАПН України - Кременем Василем Григоровичем і першим віце-президентом - Луговим Володимиром Іларіоновичом, які висловили слова підтримки молодим науковцям.

За словами В. Г. Кременя,  створення ради молодих вчених має історичне значення, адже саме молодь відчуває подих часу, енергійно і натхненно змінюючи сьогодення. А молоді вчені Національної академії педагогічних наук України – педагоги і психологи – мають вже достатній досвід, аби впливати на модернізацію освіти і науки української держави.

 Фотогалерея


Повернення до списку