Crossref Member Badge

Про досвід відділу початкової освіти Інституту педагогіки з упровадження результатів наукових досліджень в освітянську практику

Про досвід відділу початкової освіти Інституту педагогіки з упровадження результатів наукових досліджень в освітянську практику 21.11.2016

17 листопада 2016 року на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України слухалось питання «Про досвід відділу початкової освіти Інституту педагогіки з упровадження результатів наукових досліджень в освітянську практику».

На засіданні були присутні представники експериментальних навчальних закладів: Мартиненко С. М., завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Ванькевич Н. А., методист методичного центру управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області; Сивоконь О. І., заступник директора з навчально-виховної роботи Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області; Черевко І. А., заступник директора з навчально-виховної роботи Боярського НВК «Колегіум – ЗОШ № 3» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області; Петровська І. В., учитель-методист початкових класів Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Систему роботи з упровадження результатів наукових досліджень співробітників відділу початкової освіти презентувала завідувач відділу, доктор педагогічних наук Анжеліка Дмитрівна Цимбалару. У своєму виступі вона акцентувала увагу на використанні інформаційно-комунікаційних технологій з метою активізації упровадження результатів науково-дослідної роботи та вплив на підвищення його продуктивності співпраці відділу початкової освіти з відділом міжнародних зв’язків Інституту педагогіки, а також окреслила перспективи, які відкриваються завдяки увазі дирекції Інституту педагогіки, зокрема директора Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олега Михайловича Топузова, питанням консолідації зусиль науковців, практиків, представників громадських організацій для упровадження результатів наукових досліджень в освітянську практику. 

Схвально оцінили досвід роботи відділу у своїх виступах експерти – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу Інституту вищої освіти НАПН України Ярошенко Ольга Григорівна (голова експертної комісії) і доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Колупаєва Алла Анатоліївна. Вони відзначили істотну увагу співробітників відділу початкової освіти до відбору форм і методів упровадження результатів наукових досліджень в освітню практику, а також підвищення ефективності упровадження результатів НДР завдяки підготовці й виданню навчально-методичної літератури.

Досвідом роботи з упровадження результатів наукових досліджень співробітників відділу початкової освіти поділились представники експериментальних закладів освіти. Зокрема, Мартиненко Світлана Миколаївна і Ванькевич Наталія Анатоліївна зазначили, що упровадження планової продукції відділу сприяє розвитку початкової освіти на компетентнісних засадах, оптимізації навчального процесу в початковій ланці освіти, забезпеченню результативності навчання в умовах модернізації початкової школи на засадах компетентнісного підходу, удосконаленню змісту методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів та підвищенню кваліфікації педагогів. Вони висловили подяку співробітникам відділу за плідну співпрацю і директору Інституту педагогіки Олегу Михайловичу Топузову за сприяння й підтримку в спільній діяльності.

У ході обговорення Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор Василь Григорович Кремень відзначив, що у відділі початкової освіти Інституту педагогіки склалась продуктивна система роботи з упровадження в освітню практику результатів наукових досліджень, яка охоплює всі етапи впровадження – від оприлюднення здобутих результатів до їх використання в педагогічній практиці. Академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олександр Іванович Ляшенко акцентував увагу присутніх на вагомості такого доробку співробітників відділу, як створені ними підручники нового покоління для початкової школи, а також повного комплекту дидактико-методичного супроводу навчання за цими підручниками.

У прийнятій одноголосно Постанові Президії НАПН України досвід відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України з упровадження результатів наукових досліджень в освітню практику схвалено і рекомендовано для поширення в наукових підрозділах інститутів Академії.

 Фотогалерея


Повернення до списку